Bloggarkiv

Män, fred och säkerhet – resolution 1325 fyller år

När jag är ute och föreläser får jag ibland frågan om varför vi är en kvinnoorganisation. Då brukar jag förklara att både kvinnor och män är välkomna som medlemmar men att vi alltid tittar på fredsfrågor utifrån ett genusperspektiv, hur krig drabbar kvinnor och män olika. Freds- och säkerhetspolitik ur ett genusperspektiv gör även mycket annat tydligt, såsom vem som får makt och vem ses som en legitim aktör.

Den globala säkerhetsagendan är fortfarande dominerad av män. Vapen är fortfarande väldigt starkt kopplat till maskulinitet. Frågor om kärnvapen, nedrustning och vapenhandel kallas för ”hårda frågor” och kopplas till makt.

Frågor som verkligen rör säkerhetspolitik, alltså säkerhet för människor, såsom sjukvård, matsäkerhet och våld i det privata kallas för mjuka frågor och förskjuts från maktens korridorer till frågor som löses med de pengar som blir över.

Det kan också vara så enkelt som att ställa kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter mot kärnvapenmodernisering. I USA diskuterar den amerikanska staten att under en tioårsperiod modernisera sin kärnvapenarsenal för mer än 2000 miljarder kronor (!).  Det skulle krävas 208-451 miljarder kronor om året fram till 2015 för att världssamfundet ska nå upp till alla Milleniemålen, bland annat att förbättra mödrahälsan. Kärnvapen har spelat ut sin roll idag samtidigt dör 1000 kvinnor varje dag i samband med graviditet eller förlossning.

 

 

 

Eller varför inte se till vilka som får delta i fredsförhandlingar. Inte är det de som kontinuerligt under konflikten arbetat för fred och försoning. Nej, det är de som deltagit i striderna som sedan ska finna vägen till fred. Här utesluts såväl kvinnor som män som inte valt att leva upp till maskulinitet/våld/makt.

De som utmanar de här idéerna om vad som är kvinnligt och manligt kan provocera många. Senast idag kom nyheten om att ett mordförsök på en modig man, Denis Mukwege, som kämpar för våldtagna kvinnor.

Världen väljer idag att prioritera såhär och att upprätthålla kopplingen mellan vapen, makt och maskulinitet. Det är inget som bara händer, förutbestämt.

I dagarna fyller resolution 1325 tolv år. Det var den första som FN:s säkerhetsråd antog på temat kvinnor, fred och säkerhet och handlar bland annat om att skydda kvinnor från sexuellt våld och att öka kvinnors deltagande i fredsfrämjande insatser.  Men precis som IKFF:s syfte ”att synliggöra och utrota grundorsakerna till krig” syftar resolution 1325 till just detta. Den slog fast att FN:s medlemsstater ska se till att kvinnor deltar på alla nivåer i fredsarbetet. Det är inte en mirakelkur, det är ett nytt verktyg för en kamp som bland annat kvinnor i IKFF har fört i snart hundra år. Så stöd oss, bli medlem, ta ställning för att du vet att det till sist handlar om prioriteringar. Vi behöver dig.

Jag lämnar dig med en liten film som är väldigt talande. Det israeliska vapenföretaget Rafael visade den här filmen på en vapenmässa i Bangalore för att sälja en missilsköld till Indien. Jag låter filmen tala för sig själv men notera gärna kärnvapenrekvisitan.

Har vi råd att prioritera fel?

Jag satt i morse med Dagens Nyheter och måste erkänna att ekonomin inte är min favoritdel att läsa på morgonen, men på senare tid har de ekonomiska frågorna även fått stort utrymme under rubriken ”Världen”. Idag skrev USA-korrespondenten om kongressens misslyckade försök att åtgärda budgetunderskottet som nu är uppe i över 15 000 miljarder dollar.

Efter att ha läst den artikeln så kunde jag inte låta bli att kika på några siffror jag gärna vill påminna om…

Det finns ett initiativ, en grupp, som kallas Global Zero. Den består av politiker, bland andra Carl Bildt, och ex-militärer som arbetar mot kärnvapen. De har räknat ut att världen kommer att använda i runda slängar 105 miljarder dollar på kärnvapen i år. Bara USA kommer att lägga 61,3 miljarder dollar på att upprätthålla sin kärnvapenarsenal. Det är 1000 gånger mer än de kommer att lägga på att nedrusta stridsspetsar.

Precis som USA kämpar Storbritannien med massiva nedskärningar. Kvinnorättsorganisationer har demonstrerat mot dessa och hur nedskärningarna drabbar kvinnors hälsa och arbetsvillkor. Samtidigt har regeringen beslutat att upprusta landets alltmer åldrade kärnvapenprogram för summor som förmodligen landar på över 20 miljarder pund.

Det läggs alltså enorma summor på att upprätthålla vapen vars konsekvens ingen vill uppleva igen. Ändå får människor som arbetar för utvecklings-, freds- och rättighetsfrågor gång på gång höra att det inte finns några pengar. Det finns inte pengar till att garantera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla världens kvinnor. Det finns inte pengar för att alla barn, flickor och pojkar, ska vara garanterade en plats i skolan. Världsbanken har beräknat att det “bara” krävs investeringar på ungefär 40 till 60 miljarder dollar varje år för att förverkliga Milleniemålen till 2015. Känner du igen siffran?

På fredag visar vi filmen ”The Whistleblower” i Stockholm på Bio Rio. Den handlar om hur FN:s fredsbevarande trupper i Bosnien, de människor som var där för att värna efterkrigstidens offer, förgrep sig på just dem de var utsända att skydda. Kvinnor utsattes för trafficking och prostitution. I filmen porträtteras vår internationella generalsekreterare Madeleine Rees av Oscarsbelönade Vanessa Redgrave. Madeleine arbetade vid det tillfället som chef för FN:s mänskliga rättighetskommissionärs kontor i Bosnien och uppmärksammade det som pågick. Hon stred för att de skyldiga skulle ställas till svar. Vår visning är slutsåld men vill du se filmen så finns den att hyra på DVD, den ligger högt på DVD-toppen just nu.

Nyligen medverkade även Madeleine Rees i en panel på FN:s högkvarter i New York, med anledning av filmen, om FN:s fredsbevarande trupper då och idag. BanKi Moon menade att skeendena som skildras i filmen var en mörk period i FN:s historia. Madeleine med flera svarade att det inte tog slut då. Just detsamma händer idag i konflikthärdar över hela världen.

Enligt många är skälen till att dessa övergrepp fortfarande pågår att FN:s fredsbevarande trupper är underfinansierade. Det finns för lite medel för utbildning, uppföljning och kontroll. Ett år av världens utgifter på kärnvapen motsvarar 14 år av FN:s fredsbevarande operationer…

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar