Bloggarkiv

Ellen Johnson Sirleaf och besvikelsen

Förra veckan blev glädjen från förra årets Nobelpris minst sagt dämpad. Ellen Johnson Sirleaf fick en fråga i en intervju. Tänker du avskaffa lagen i Liberia där ”voluntary sodomy” kan straffas med upp till ett års fängelse? Svaret var nej. Hennes motivering var att det finns ”traditionella värderingar” som hon vill bevara.

Ellen Johnson-Sirleaf, Antonio Cruz/ABr

Johnson Sirleaf blev Afrikas första kvinnliga president, det är stort och viktigt. Hon har lyft kvinnors situation och behovet av kvinnors deltagande på agendan både nationellt och internationellt.

Genom historien har olika grupper blivit utestängda från maktens rum och utsatts för diskriminering och förtryck. Detta gäller inte minst kvinnor.Men kampen för kvinnors rättigheter har tyvärr ofta i sin tur osynliggjort och utestängt kvinnor som inte passar in i rådande normer. Arbetarklassens kvinnor, icke-vita kvinnor, lesbiska, transexuella, kvinnor med funktionsnedsättningar och papperslösa har gång på gång få stå tillbaka. Det har ofta motiverats med att det blir för komplicerat och provocerande.

Homosexualitet är förbjudet i många länder, ibland är domen dödsstraff. I Sydafrika är det lagligt men lesbiska kvinnor utsätts för så kallade ”corrective rapes” för att ”bota” dem och göra dem heterosexuella. I Sverige var homosexualitet klassat som en sjukdom fram till 1979. Det är bara några få år sedan samkönade äktenskap blev lagliga. Fortfarande tas inte hotet mot homosexuella som finns i många länder på allvar i asylprocesser. Människor blir tillbakaskickade med hänvisning till att de inte behöver visa sin kärlek öppet. Lena Ag från Kvinna till Kvinna har också skrivit om Ellens uttalande.

Kvinnorörelsen och den feministiska rörelsen är inte isolerad från de samhällstrukturer de kämpar emot. Samma strukturer återfinns här, frågan är hur vi förhåller oss till det. Vi måste aktivt och medvetet välja att kämpa för allas rättigheter, även då de kanske inte är våra egna. Det handlar om hur vi ser på mänskliga rättigheter och det handlar om solidaritet. En solidaritet som män många gånger inte har visat kvinnor och som kvinnor många gånger inte har visat varandra.

Jag beundrar Ellen Johnson Sirleaf och hennes arbete oerhört mycket. Hon är unik i sin kontext. Därför gör det mig extra ledsen när hon tillåter diskriminering, förtryck och i förlängningen att våld mot homosexuella sanktioneras. Om kvinnor får bestämma blir det inte automatiskt fred på jorden. Men kvinnor kan med sina erfarenheter komma med andra perspektiv och förutsättningar. Men vi får aldrig glömma att de kvinnor som når höga maktpositioner fortfarande är fast i samma maktstrukturer och samma system. De har kommit till sin position i samma system som män. Möjligtvis har de ännu större krav på sig att arbeta inkluderande och respektfullt. Samtidigt som de måste motsvara maskulina ideal kring ledarskap, ofta till en högre standard än om de faktiskt var män.

Trots att jag vet allt detta känns sveket ändå större från henne än om det kommit från någon annan av världens ledare.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar