Bloggarkiv

IKFF Colombias kamp för fred och rättvisa

I slutet på oktober besökte jag och Siv Ramsell Westberg, styrelseledamot, vår systersektion i Colombia för att följa upp det projekt som vi bedriver tillsammans och uppdatera oss om situationen i landet.

Colombia befinner sig sedan mer än 50 år tillbaka i en väpnad konflikt mellan regeringen, guerillarörelser och paramilitära grupper. 2012 inleddes fredsförhandlingar mellan regeringen och den största väpnade guerillarörelsen FARC. Colombia är nu närmare ett fredsavtal än någonsin tidigare.

 

IMG_1002

Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia på kansliet i Bogotá.

Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia, berättar at det finns höga förväntningar på fredsprocessen men att de också är medvetna om att ett påskrivet fredsavtal inte betyder fred i verkligheten. Det är snarare då det hårda arbetet med att bygga fred börjar, och det kommer ta lång tid.

Enligt Katherine finns det många motståndare till fredsprocessen och det finns flera utmaningar, bland annat den rättsliga övergången till ett fredligt samhälle. Men hon ser ändå att det görs framsteg. Frågan om rättvisa måste hanteras, det finns starka krav på upprättelse. Det måste diskuteras på alla nivåer. Hur uppnås rättvisa och hur går samhället vidare i försoning? Det finns olika vägar och de har olika konsekvenser. I skapande av en fred som förankras i samhället spelar IKFF och andra kvinnoorganisationer en viktig roll. Om inte civilsamhället, och särskilt kvinnor, finns representerade kommer fredsavtalet sakna grund. Majoriteten av de civila som drabbats av konflikten är kvinnor och utan politiskt deltagande kommer inte deras röster fram. 

I Colombia finns det en väldigt god lagstiftning när det kommer till kvinnors rättigheter och politiskt deltagande. Men som ofta är det i implementeringen som det brister, särskilt när det kommer till kvinnor från marginaliserade samhällen. Det patriarkala systemet och machokulturen är närvarande i alla kvinnors liv och i slutändan är det största hinder för politiskt deltagande, berättar Katherine.

 

IKFF Colombia har sitt huvudsäte i Bogotá men arbetar även i Meta och i Cartagena, Bolívar, en region som tagit emot många tvångsförflyttade. Här sker lokalt fredsbyggande gräsrotsarbete med kvinnors rättigheter och resolution 1325, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet. IKFF samarbetar i olika nätverk av kvinnoorganisationer som gör ett helt fantastiskt jobb. Kvinnorörelsen är stark i Colombia.

Från regeringens sida sitter det nu två kvinnor vid förhandlingsbordet i Havanna. Något som inte hade varit möjligt utan organisationernas gedigna påverkansarbete. De har också arbetat hårt för att lyfta konfliktrelaterat sexualiserat våld på agendan. En del av IKFF:s arbete går ut på att erbjuda psykosocial hjälp till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld. När vi är på besök ska deras psykolog Susana Navarro Torres precis åka iväg för att göra hembesök hos flera familjer.

IMG_1037

På möte med olika organisationer i Cartagena. IKFF Colombia utbildar om FN:s agenda för Kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325).

Vi får också möjlighet att prata med två kvinnliga ledare som själva varit offer för konflikten och som arbetar med att utbilda och informera om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och resolution 1325 och jag slås direkt av deras kämparglöd. Som kvinnorättsaktivister stöter de ständigt på motstånd, fördomar och hot. För att inte tala om de trauman som de upplevt på grund av den väpnade konflikten. Trots det har många av IKFF:s aktivister varit engagerade i 10 år, sen IKFF startade i Colombia.

Att vara en del av de fredsskapande processerna är ett sätt att kanalisera den frustration och smärta som många bär på. I fredsbyggandet har kvinnor en nyckelroll och är de som ofta i praktiken bär den tunga bördan av att skapa fred i det dagliga livet, i familjen och i samhället.

Det projekt som vi bedriver tillsammans med vår systersektion i Colombia syftar till att stärka deras organisatoriska förmåga och kapacitet. Det är viktigt för att de ska kunna nå ut till fler och i ännu större utsträckning påverka allmänhet och makthavare.

Det ger också möjlighet till att bredda arbete. Sektionen har nyligen börjat rikta sig mer till unga, bland annat för att öka medlemsbasen. Eftersom det förekommit hot mot kvinnorättsaktivister har behovet att arbeta med säkerhet- och självförsvarsmetodik också fått ta större plats.

Att vara en del av en internationell organisation är viktigt eftersom rösterna från de kvinnor som kämpar för sina rättigheter dagligen hörs över hela världen, berättar Debir D’hejal Valdelamar som arbetar på kontoret i Cartagena. ”Det som sker här i Colombia är verklighet, det är på riktigt. Vi behöver känna att vi har stöd.”

IMG_1026

På IKFF Colombias kansli i Bogotá. Sektionen i landet arbetar med allt från politisk påverkan för kvinnors deltagande i fredsprocessen till att stödja och stärka överlevare från konflikten. På bilden (från vänster): Martha Naranjo Parra, ekonom IKFF Colombia, Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia, Siv Ramsell Westberg, styrelseledamot IKFF Sverige, och Cerese Olsson, projektledare IKFF Sverige.

För både mig och Siv var det här första besöket i Colombia. Det har varit otroligt lärorikt att få se arbetet på nära håll, få en djupare inblick i vilka utmaningar som finns och hur vi kan vara en del i att stötta IKFF Colombias arbete. Vi har byggt upp ett starkt samarbete. Även Katherine påpekar hur viktigt det är med internationellt stöd, både från IKFF:s olika sektioner och våra internationella kontor. Om den colombianska regeringen vet att de har ögonen på sig måste de skärpa sig.

Inför IKFF:s 100 års jubileum nästa år planerar IKFF Colombia ett event i samarbete med landets enda genusfakultet för att synliggöra de kvinnor som kämpat för freden både internationellt och nationellt sedan Colombias självständighetskrig och fram till idag. Vilka är de kvinnor som aldrig nämns i historien? Det hoppas jag kunna informera om vid ett senare tillfälle.

Efter vår resa till Colombia kom nyheten att fredsförhandlingarna pausats. Detta på regeringens initiativ efter att en general kidnappats av Farc i november. Generalen har nu släppts och vi väntar på besked om den fortsatta processen. Läs mer här.

Cerese Olsson, projektledare IKFF

Var med och stöd vårt arbetet genom att bli medlem och/eller ge ett bidrag.

På besök hos vår systersektion i Colombia

Min kollega Tove Ivergård, internationell handläggare, och Ester Harrius från IKFF Sverige har besökt vår systersektion i Colombia. I dagens blogg berättar Tove om besöket. Just nu är de i Costa Rica och besöker vår systersektion där. Det berättar de om lite senare.

En av IKFF:s styrkor är det fantastiska arbete som görs för att bygga broar mellan lokalt gräsrotsarbete och det internationella politiska påverkansarbetet runtom i världen. För att lyckas med detta arbete krävs det att det finns kapacitet på lokal nivå för att möjliggöra att det lokala perspektivet lyfts upp på den internationella arenan. IKFF Sverige har genom sitt samarbete med några IKFF-sektioner stöttat det kapacitetsbyggande arbetet, bl.a. i Nigeria, DR Kongo och Colombia.

DSC_0937

På IKFF Colombias kontor i Cartagena

Som internationell handläggare får jag vara med och med egna ögon se det fantastiska arbete som IKFF gör i dessa länder. I början av december åkte jag och Ester Harrius till Colombia för att ta del av IKFF:s arbete där och knyta starkare band mellan våra sektioner.

Det kändes extra spännande att åka till Colombia just nu i och med framgångarna i de pågående fredsförhandlingarna. Colombia är i fokus för många politiker och organisationer runtom i världen, även för Sverige. Veckorna innan vi skulle bege oss iväg var fyllda av seminarier, möten och riksdagsdebatter i Sverige om Colombia och mänskliga rättighetsförsvarares situation i landet.

Trots att det ett tag var osäkert huruvida Sverige skulle fortsätta med bistånd till Colombia har Sverige nu fokus på att främja fredsprocessen. Tillsammans med IKFF Colombia fick vi möjlighet att träffa den svenska ambassadens jämställdhetsansvarige på plats i Bogotá. Det var mycket intressant att höra hur Sverige har arbetat för kvinnors deltagande i fredsförhandlingarna, både politiskt och genom civilsamhället.

IKFF Colombia jobbar mycket med att öka kvinnors deltagande. De var bland annat med och grundade nätverket Coalition 1325 där de tillsammans med andra organisationer lobbar regeringen för att få igenom en nationell handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Katherine Ronderos (ordförande för IKFF Colombia) förklarar:

Det finns många bra lagar och policys i Colombia men arbetet med dem är utspridda över så många olika program, konsulat och ministerier så det är oerhört svårt och komplicerat för oss, (civilsamhället) att granska och att hålla regeringen ansvarig. Vi hoppas på att en nationell handlingsplan för 1325 skulle kunna samla allt. Det skulle stärka implementeringen, för det är just det som brister. IKFF vet om och förstår det motstånd som finns på nationell nivå mot resolution 1325 så vi har nu bytt strategi. Vi fokuserar nu mycket på att stödja lokala beslutsorgan i deras arbete att ta fram lokala handlingsplaner istället.

Kenny och Martha LIMPAL Bogota

Kenny och Martha utanför kontoret i Bogotá

En stor del av IKFF Colombias gräsrotsarbete med resolution 1325 handlar om att öka kvinnors deltagande och öka kvinnors kunskaper om sina rättigheter. Vi fick vara med i Cartagena när de utvärderade året som gått. Både hur deras medlemmar har utvecklats på ett personligt plan men även vad de politiska förändringarna i landet betyder för IKFF:sarbete och kvinnors rättigheter generellt. En stor del av arbetet handlar om att utbilda kvinnor till att bli så kallade Mujeres Lideresas: kvinnor som vet sina rättigheter och kan föra kunskapen vidare till andra. Många har själva startat egna organisationer i sina byar och för genom workshops och möten kunskapen vidare.

Citat från Mujeres Lideresas:

Genom IKFF fick jag reda på mina rättigheter, innan visste jag inte att jag hade rättigheter – inte bara politiska utan även privata rättigheter. IKFF var vår moder för att kunna jobba med vara rättigheter. Nu kan vi våra rättigheter och våra lagar och inte bara det, vi kräver också dessa rättigheter, vi är väldigt stolta.

IKFF skapar också en identitet, vi är här tack vare alla kvinnor som har jobbat med detta innan oss och som fortsätter att jobba. IKFF är världens äldsta fredsorganisation för kvinnor. Vi har alltid velat ha fred. Man förälskar sig i organisationen. Genom aktiviteterna som vi gör i IKFF stärker vi inte bara oss själva utan också våra familjer och påverkar strukturer.

Alla Mujeres Lideresas är internflyktingar i Colombia som har varit tvungna att fly från sina byar som med våld tagits över av antingen guerilla-grupper eller paramilitärer. Många av dem tvingas nu att bo i Cartagenas förorter där de ofta är utstötta och föraktade av övriga samhället.

En kvinna berättade: Jag har haft så ont i min mage, men inte förstått varför, det är först nu jag förstår att det är magen som samlar all smärta, det var först efter IKFF:s workshops som jag insett vilken tyngd jag burit i min mage. Smärtan har varit ett normaltillstånd sedan jag blev internflykting, men nu förstår jag att det inte är normalt och har fått redskap att bearbeta den smärtan.

Workshop women leaders 2

Workshop med Mujeres Lideresas

Genom IKFF arbetar kvinnorna även med att påverka politiker på nationell och internationell nivå. I oktober åkte Rosemary, en av Mujeres Lideresas, till Genéve för att delta på FN:s kommitté för avskaffandet av diskriminering av kvinnor (CEDAW): Jag träffade flera kvinnor som berättade historier som jag själv kan känna igen mig i, det fick mig att inse att vi inte är ensamma i det här. Kvinnor över hela världen jobbar för att få sina rättigheter.

Att ta del av IKFF Colombias arbete var intensivt och lärorikt. Trots att det gjorde ont att höra vad de gått igenom så var det otroligt inspirerande och upplyftande att se styrkan och motivationen bland kvinnorna. Tack vare IKFF har de fått verktyg att hantera sin smärta. Både genom att hjälpa andra och genom att få sina röster hörda nationellt och internationellt, kräva sina rättigheter och ändra på situationen i landet.

Tove Ivergård, internationell handläggare IKFF Sverige

Vi bedriver vårt samarbete med IKFF Colombia med stöd av Sida, via Forum Syd. Arbetet innebär att IKFF Sverige bidrar med en egeninsats på 10%. För varje 10 kronor du ger till stöd för arbetet lägger alltså Sida till 90 kr. Du gör med din gåva IKFF Colombias arbete och vårt samarbete möjligt. Tack! Bankgiro: 5491-7166.

Vi kräver kvinnors deltagande i Colombias fredsförhandlingar

Förra veckan inleddes fredssamtal mellan den colombianska regeringen och Farc-gerillan. Den väpnade konflikten i Colombia har pågått i nästan 50 år. Förhoppningarna är höga på att fredssamtalen som hålls i Oslo och sedan Havanna ska lägga grunden för en framtida fredlig utveckling.

IKFF Colombia

IKFF Colombia

IKFF i Colombia (LIMPAL), har sedan nyheten om att fredssamtal ska inledas arbetat fantastiskt hårt och modigt. Kvinnorättsaktivister i Colombia lever ständigt under hot – ofta väpnat hot – men fortsätter ändå att utmana både gerillan och staten i sin kamp för fred och kvinnors rättigheter. LIMPAL skickade tidigt, tillsammans med andra organisationer, ett tydligt och starkt brev till president Santos. Självklart har vår systersektion krävt att kvinnorättsorganisationer ska finnas representerade i fredssamtalen i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

LIMPAL är även del i ”Mujeres por la paz” (kvinnor för fred). Det är en nybildad rörelse av colombianska kvinnorättsorganisationer som har gått samman inför fredsförhandlingarna med ett gemensamt budskap. ”Mujeres por la paz” höll en demonstration den 19/10 där de framförde sitt budskap som bygger på sex punkter:

1. Att ett aktivt fredsarbete ska fortsätta långsiktigt.

2. Att kvinnor som politiska aktörer och talespersoner ska inkluderas i fredsförhandlingarna och i det bredare arbetet för fred.

3. Att stärka dialogen bland kvinnor kring bland annat legala ramverk för fred och rättvisa i övergångsprocessen.

4. Att utforma och implementera mekanismer för att stärka och/eller skapa strategiska allianser med sociala och politiska sektorer.

5. Att utveckla och stärka kvinnorörelsens agenda i syfte att påverka den generella agenda som tas fram under fredsförhandlingarna.

6. Att utveckla och stärka ”Mujeres por la paz” i Colombia på nationell och regional nivå.

I ljuset av allt det är det med stor besvikelse som jag konstaterar att kvinnor exkluderas från de formella fredsförhandlingarna. Colombias President Santos lovade Michelle Bachelet, chef för UN Women, att kvinnor skulle inkluderas i fredsförhandlingarna då hon var på besök i augusti. Trots detta så finns ingen kvinna med bland representanterna och det är oacceptabelt.

Vi kommer förhoppningsvis kunna stödja vår systersektions arbete med att få fler kvinnor att delta i fredsprocessen under nästa år. För att kunna driva detta projekt behöver vi din hjälp. Vill du stödja oss och stödja våra systrar i Colombia kan du sätta in en gåva på bankgirokonto 5491-7166. Du kan även skänka en gåva via sms, genom att sms:a ”IKFF50” eller ”IKFF100” till 72672. Då bidrar du med 50 respektive 100 kronor.

Andra som har skrivit om fredsförhandlingarna i Colombia är Anna Ek på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som skriver: ”Detta måste förhandlarna tänka om kring och inkludera en bred representation av kvinnor liksom olika grupper ur samhället, för att nå en legitim och hållbar fred för alla.” Ett pressmeddelande på samma tema har skickats ut från bland andra Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och Forum Syd.

Bodil Ceballos (MP), Hans Linde (V) och Jens Holm (V) kräver ett djupare svenskt engagemang i fredsförhandlingarna. IKFF kräver också att Sverige i sin dialog med Colombia tydligt kritiserar den smala representationen i fredsförhandlingarna och framför vikten av att kvinnor och det civila samhällets representanter försäkras inflytande i fredsprocessen.

IKFF i Colombia kräver kvinnor i fredsförhandlingarna

Är freden äntligen på väg till Colombia? Vi är många som hoppas på det sedan Colombias president Juan Manuel Santos för några dagar sedan bekräftade att regeringen inlett fredssamtal med Farc-gerillan. Den väpnade konflikten i Colombia har pågått i nästan 50 år.

Vi på IKFF har förstås varit i kontakt med vår systersektion i Colombia, LIMPAL, för att få deras syn på situationen. LIMPAL har skrivit ett väldigt tydligt och starkt brev till president Santos som sammanfattar deras syn på vad Colombia behöver för att hållbar fred ska kunna uppnås. Brevet säger bland annat att landets enorma problem med narkotikahandel måste lösas. Självklart framhåller vår systersektion också vikten av att kvinnorättsorganisationer finns representerade i fredssamtalen i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

Vår systersektion LIMPAL i Colombia på demonstration.

Vår systersektion LIMPAL i Colombia på demonstration.

LIMPAL:s brev är inte bara politiskt starkt, det är också väldigt modigt. Kvinnorättsaktivister i Colombia lever ständigt under hot – ofta väpnat hot – men fortsätter ändå att utmana både gerillan och staten i frågor så som narkotikahandel och kvinnors rättigheter. Det är långt ifrån ovanligt i Colombia att kvinnorättsaktivister mördas på grund av att de för en kamp för fred och kvinnors rättigheter. LIMPAL och andra kvinnorättsaktivister tar stora risker när de uttalar sig om fredsförhandlingarna, och förtjänar att så många som möjligt läser och engagerar sig. Vi på IKFF väntar under hösten besked om medel vi har ansökt om för att kunna stödja LIMPAL:s arbete. Det är mer behövt än någonsin. Läs deras brev här.

Här finns ett starkt uttalande från Svenska kyrkan om att kvinnor måste delta i fredssamtalen.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar