Månadsarkiv: februari 2014

Libanon: Besök i flyktingläger

För några veckor sedan besökte IKFF Libanon syriska flyktingar i flyktinglägret Abu Khaled utanför Beirut. De hade med sig förnödenheter som de kunnat köpa med gåvor som skickats från IKFF:are runt om i världen. Ett stort TACK till er som i Sverige bidrog till att vi snabbt kunde skicka ett bidrag över förväntan till Libanon!

Maha Aboul Hosn, Bushra Kadi, Aida Burnett – Cargill och Nouha Ghosn (ordförande IKFF Libanon) besökte lägren. Här kommer en rapport från Nouha Ghosn (vår översättning). Foton av Aida Burnett – Cargill.

Besök i flyktingläger

I ett år nu har vi hjälpt familjer som flytt till Beirut från det krigshärjade Syrien. Vissa familjer hyr lägenheter, några stannar hos släktingar och några hyr rum, garage eller vad de kan hitta för att få ett tak över huvudet. Andra, som inte har råd, bor under broar eller på gatan.

För några veckor sedan hörde vi att tusentals nya flyktingar kom till byarna i Bequaa Valley där vädret är mycket kallt jämfört med i Beirut. Vi beslutade att besöka dem och ta reda på vilka behov som fanns, eftersom inget stöd nått dem ännu.

IMG_0032

Foto : Aida Burnett – Cargill

Vi besökte Saadnayel, en by inte långt från de syriska inackorderingarna. Enligt en butiksinnehavare har tillströmningen av flyktingar överskridit antalet invånare.

Efter att ha skickat ut ett akut rop för att hjälpa de syriska flyktingarna, fick vi svar från våra systersektioner runt om i världen. Så vi bestämde oss för att även besöka avlägsna campingplatser runt Saadnayel. Flyktingarna där bor i övergivna garage och hyrda rum, men de flesta lever i tält.

Vi besökte det som kallas Abu Khaled-lägret. Det består av 17 tält, eller vad som ser ut som tält med cementerade golv och elektriska lampor. Kvinnorna bönföll oss att prata med markägaren för att sänka hyran. De betalar $ 100 per månad för hyra och $ 6 för el. De delar ett badrum. På frågan vad deras akuta behov är, bad de alla om hjälp med hyran. Eftersom vi har begränsat med pengar, kunde vi inte hjälpa till.

Vi åkte till ett annat läger, som heter Khair Eddine. Jag kan inte beskriva eländet där. Golven i tälten är helt enkelt jord och sten. Ingen matta, madrass eller något barnen kan sitta på. I hörnet fanns två rullar. Det såg ut som tjocka kuddar som används för att sova på. Då de såg mitt förbryllade ansikte förklarade kvinnorna att de turas om att sova. De använde en filt för att täcka marken och en annan som täcke.

IMG_0054

Foto : Aida Burnett – Cargill

Vädret är kallt, 7 till 10 grader. De flesta av barnen är sjuka, speciellt med öroninflammation, förkylning, hosta med rinnande näsor. Det finns inget vatten och ingen elektricitet i tälten, de måste gå och hämta vatten. Det finns endast ett badrum för alla de 32 familjerna som bor där, med fler familjer som dyker upp på dagligen.

IMG_0008 2

Foto : Aida Burnett – Cargill

Vi beslutade att ge dem nödvändigheter som mattor, madrasser, något att täcka marken med, varma filtar och kläder. Vi tog en lastbil och fyllde den med det nödvändigaste.

Vi märkte att många familjer inte fick något eftersom de kom efter vårt första besök. Så vi bestämde oss för att skriva upp de nya familjerna och deras behov.

Fortsättning följer…

Originaltexten kan du läsa här.

Stå upp för freden! Bli medlem i IKFF och gör vår röst starkare runt om i världen. Via autogiro betalar du endast 15 kr i månaden. Mer information hittar du här.

Ett steg närmare ett förbud mot kärnvapen

nukefreenow-620x310

Idag gick Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz ut med en inbjudan till ett internationellt regeringsmöte om kärnvapen i Wien senare i år. Det kommer samma dag som över 140 stater samlas i Nayarit i Mexiko för att diskutera humanitära konsekvenser av kärnvapen. Vi ser detta som ytterligare ett steg närmare ett kärnvapenförbud.

Kurzs initiativ kommer bara några månader efter det att Österrikes president Heinz Fischer under FN:s högnivåmöte om kärnvapennedrustning deklarerade att ”Kärnvapen bör stigmatiseras, förbjudas och avskaffas innan de avskaffar oss.”

Mötet i Österrike blir det tredje av historiskt banbrytande regeringsmöten om kärnvapen. Det kommer att lyfta hur världen bäst ser till att kärnvapen aldrig används igen, medvetet eller av misstag. Vi har hela tiden varit tydliga med att den enda rimliga slutsatsen är att kärnvapen förbjuds och avskaffas. Vi anser att mötet i Wien är rätt forum för stater att komma överens om att inleda förhandlingar för detta.

Österrike följer nu Norge och Mexiko och visar internationellt ledarskap genom att driva samtalen ytterligare framåt. Vi gläder vi oss över att det civila samhällets globala mobilisering nu ger resultat. Dock beklagar vi att Sverige visat svagt stöd för det nya initiativet i kärnvapenfrågan. Regeringen saknar en tydlig nedrustningspolitik vilket har försvagat Sveriges röst och inflytande. Sverige kan och borde återta sin plats som nedrustningsaktör och stödja arbetet för ett förbud.

Den globala kampanjen för ett förbud mot kärnvapen, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som vi är partnerorganisation till, har spelat en viktig roll i att driva fram den nya humanitära debatten om kärnvapen.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet. Ett förbudsavtal skulle skapa ett nytt tryck på kärnvapensstaterna att nedrusta, även om dessa stater till en början inte skulle vilja delta i förhandlingarna.

Vi fortsätter arbetet för en kärnvapenfri och säker värld!

294549_275126875837572_8014506_n

 

Stå upp för freden! Bli medlem i IKFF och gör vår röst starkare runt om i världen. Via autogiro betalar du endast 15 kr i månaden. Mer information hittar du här.

FN-avtal kräver nya regler för svensk vapenexport

Idag har vi lämnat in ett så kallat yttrande om Sveriges ratificering av det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty, ATT. På mindre byråkratiskt språk innebär det att utrikesdepartementet har gjort en analys av vad det innebär för Sverige att anslutas sig till ATT, om svensk lag och regelverk behöver förändras, och att vi fått kommentera UD:s slutsatser. Ni som följer min blogg vet att IKFF arbetat länge för att ATT skulle bli verklighet, jag skrev nyligen om vårt arbete här.

IKFF har samordnat ett gemensamt yttrande, eller remissvar, som vi, Amnesty, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ställer sig bakom. Ni kan läsa det här (OBS: tekniskt text).

Sverige exporterar idag krigsmateriel till stater där allvarliga och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Det innebär att tillämpningen av det svenska regelverket för vapenexport inte är i linje med Arms Trade Treaty, som har till syfte att bidra till fred och säkerhet, minska mänskligt lidande, samt främja samarbete, öppenhet och ansvarsfullt agerande av statsparterna.

IKFF anser att Arms Trade Treaty, som antogs av FN i april 2013, ställer krav på nya regler för svensk vapenexport. Avtalet är det första i sitt slag, och det skapar regler för den internationella handeln med vapen, vapendelar och ammunition.

Det svenska regelverket är idag vagt formulerat, och reglerna tolkas till fördel för vapenindustrin. För att Sverige ska kunna leva upp till skyldigheterna under ATT krävs därför skarpare skrivningar i det svenska regelverket. Det rör till exempel bestämmelser om när export inte ska beviljas med hänsyn till mänskliga rättigheter. Stater som ansluter sig till ATT ska också analysera risken för könsrelaterat våld i mottagarlandet innan export av vapen eller ammunition godkänns, något som inte finns inskrivet i det svenska regelverket idag. IKFF kräver att kvinnors rättigheter nu explicit inkluderas i det svenska regelverket för vapenexport.

Arms Trade Treaty ger Sverige en möjlighet att ta ett steg i rätt riktning för att leva upp till regeringens ambitioner gällande mänskliga rättigheter och jämställdhet. Men det förutsätter att Sveriges egna regler blir skarpare.

Nu fortsätter vi arbetet för att stoppa svensk vapenexport till människorättskränkare. Under året kommer vi att arbeta gentemot den kommitté med riksdagsledamöter som ska ta fram förslag på ett nytt regelverk för vapenexport för att skärpa reglerna gentemot icke-demokratiska stater. Det är viktigt att kommittén tar hänsyn till ATT, som till exempel säger att risken för genusbaserat våld måste utvärderas innan vapen exporteras.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar