Månadsarkiv: januari 2014

Tack för 2013, 2014: nu kör vi!

Snart är det februari och vi är i full gång! Vi inledde året med att lyfta kvinnors rätt att delta i fredsprocessen i Syrien. Våra kollegor i Genève har arbetat hårt för att stödja syriska kvinnorättsorganisationer i deras arbete för att nå fram till makten med sina budskap och sin expertis. Processen drog igång förra veckan i Schweiz utan kvinnornas medverkan… Jag skriver mer om detta snart.

Jag vill dock börja året med att blicka tillbaka lite på 2013. Det var ett år av både hopp och förtvivlan. Det var ett år av väpnade konflikter och oroligheter; Syrien och DR Kongo, Centralafrikanska Republiken, Sydsudan och Thailand, listan kan göras lång. Den ekonomiska krisen har skapat social oro. Högerextrema vindar i Europa hotar människors fri- och rättigheter. Medelhavet fortsätter att vara begravningsplats då ”fort Europas” murar fortsätter att stänga ute människor som flyr osäkerhet och våld. Året avslutades med att Sverige ska sälja krigsflygplan till Brasilien.

Demo mot mäns våld mot kvinnor januari 2013Men det var också ett år då människor stod upp mot hat och våld. 2013 inleddes med demonstrationer som en reaktion mot våldtäkter i Indien och Sverige. Det fortsatte med att kvinnor i den offentliga debatten stod upp mot hat och hot. Året avslutades med att 16 000 personer samlades i Kärrtorp i Stockholm för att stå upp mot rasism och nazism.  Demonstrationen följdes av flera solidaritetsdemonstrationer runt om i Sverige. Det inger hopp. Människor står upp för mänskliga rättigheter och för demokrati, grunden för ett fredligt samhälle.

2013 lyckades vi tillsammans bocka av ett av de krav som våra grundare skrev när IKFF bildades år 1915. Det finns nu ett internationellt avtal som reglerar den internationella vapenhandeln, ATT (Arms Trade Treaty). Vi och andra organisationer runt om i världen har länge kämpat för att det ska bli svårare att sprida vapen som varje år skadar, hotar och dödar människor. IKFF lyckades genom intensivt påverkansarbete runt om i världen få in ett kriterium i avtalet som förbjuder att vapen säljs om det finns en risk för att de används för sexuellt och genusbaserat våld. Det var en seger och hade varit otänkbart för inte alls länge sedan. Då var det främmade för många stater att tala om kvinnors rättigheter och vapen i samma mening. Det sågs som separata frågor.

2013 var även det år då arbetet mot en kärnvapenfri värld tog ett stort steg framåt. Stater började återigen tala om kärnvapens humanitära konsekvenser. Vad skulle hända om ett vapen exploderade, av misstag eller med mening? Slutsatsen måste vara en värld utan kärnvapen. Några stater har startat samtalet igen om att vi inte kan leva i en värld med 17 000 kärnvapen. Precis som med det internationella vapenhandelsavtalet är detta ett resultat av hårt och outtröttligt arbete från det civila samhället runt om i världen. IKFF är med och knuffar på. Vi är med i ICAN, den globala kampanjen för ett förbud mot kärnvapen som samlar ca 350 organisationer i över 90 länder. Vi kommer att öka takten i år! Jag hoppas att du vill vara med!

IKFF:are runt om i landet lyfte militariseringen i våra närområden. Hur Försvarsmaktens utökade övningar påverkar vår miljö och tillgång till allmänna markområden. Hur militären blir allt mer närvarande i samhället. Vi pratade även om Försvarsmaktens reklamkampanjer som allt oftare breder ut sig på stan och vad det gör med vår gemensamma förståelse av fredsbyggande.

Drönarfrågan (förarlösa plan) kom upp på tapeten och vi krävde ett stopp för utvecklingen av svenska beväpnade drönare.

Våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo och Colombia fortsätter att växa och stärkas och vi har bidragit till det. Själv var jag i Nigeria på besök vilket var mycket inspirerande. De gör ett fantastiskt arbete på lokal, nationell och internationell nivå för att bygga ett fredligare samhälle.

På besök hos vår systersektion i Nigeria.

På besök hos vår systersektion i Nigeria.

IKFF Colombias arbete visar på styrkan i IKFF som organisation. Att hela tiden arbeta på lokal, nationell och internationell nivån samtidigt. Du som medlem i IKFF bidrar till deras arbete för att stärka kvinnor på lokal nivå för att de ska bli lokala ledare för fred och kvinnors rättigheter. På nationell nivå har de arbetat hårt tillsammans med andra kvinnoorganisationer för att kräva kvinnors deltagande i fredsprocessen. I samarbete med vårt internationella sekretariat besökte en av de lokala ledarna FN i Genève för att framföra kravet kvinnors deltagande i fredsprocessen. Det gav resultat. FN krävde av Colombia att de skulle åtgärda frånvaron av kvinnor i förhandlingarna, vilket de sedan också gjort. Regeringen utsåg två kvinnor i sin delegation. Fortfarande saknas röster från det civila samhället i processen men det är ett steg framåt. IKFF:s arbete världen över, och genom våra samarbeten, ger resultat. Tack till er medlemmar för att ni har gjort detta och mycket mycket mer möjligt!

2014 kommer lyftas som året då Sverige haft 200 år av fred på svenskt territorium. Det är även 100 år sedan första världskriget bröt ut. Som en reaktion på det bildades IKFF 1915. 2014 är även ett supervalår, som det brukar kallas. Det är val till EU-parlamentet, riksdag, landsting och kommun. Det hoppas jag kommer att ge utrymme för samtal om vilken roll vill vi att Sverige ska spela i världen. Vi kämpar för att Sverige ska vara en röst för fred och kvinnors rättigheter. Både i ord och handling.

2014 kommer vi att fortsätta driva på för nedrustning, kvinnors deltagande i fredsprocesser och för en mänsklig säkerhetspolitik. Vi kan inte göra det utan dig, ditt engagemang och ditt stöd. Om du ger oss 15 kronor i månaden så ger vi dig ett till år av fredskamp.

Tycker du att IKFF är en viktig röst i Sverige och runt om i världen? Ju fler vi är desto högre hörs vi! Att bli medlem är det bästa sättet att stödja vårt arbete. Om du redan är medlem kanske du känner någon annan som borde komma med? Här blir du medlem.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar