Månadsarkiv: november 2013

16 Days of Activism Against Gender Violence – IKFF:s grundare fick rätt

I måndags började ”16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign”. Det är en årlig kampanj som samlar organisationer och aktivister runt om i hela världen som arbetar mot genusbaserat våld. I år samlas vi under parollen From Peace in the Home to Peace in the World: Let’s Challenge Militarism and End Gender-Based Violence!

Det genusbaserade våldet finns överallt. Våldsutövarna är oftast män, offren är ofta kvinnor, men genusbaserat våld är bredare och mer komplext än så. Ibland är våldet kopplat till hat och fördomar kring sexualitet, ibland i samspel med föreställningar om etnicitet, ibland handlar det om könstillhörighet, och ibland om allt detta.

Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo, på besök i Sverige 2012.

Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo, på besök i Sverige 2012.

Tillgången till vapen förstärker makthierarkier och bidrar till våldet. Sambandet blir som tydligast i konflikter. Våldsutövare använder vapen för att hota, våldta och döda, både i och utanför hemmet. I Elfenbenskusten, till exempel, har förekomsten av genusbaserat våld ökat kraftigt i och med flödet av vapen in till landet, vilket har rapporterats om av både FN och Amnesty International.  Annie Matundu Mbambi, ordförande för IKFF i DR Kongo, har beskrivit situationen i hennes land med orden ”En man med en machete kan våldta en kvinna. Två män varav en har ett skjutvapen kan våldta en hel by.”  Forskning från Guatemala visar att i 60 procent av alla mordfall där kvinnor har dödats, har morden skett med skjutvapen. Mellan 2004 och 2010 mördades över 4000 kvinnor i Guatemala. Samtidigt exporterade bland andra Tyskland, Slovakien, och Argentina skjutvapen till landet mellan 2004 och 2006.

IKFF har sedan vi grundandes arbetat för att minska flödet av vapen för att stoppa konflikter och genusbaserat våld. Vi har ofta mött motstånd, men det senaste året har något hänt.

DSC_1055

Lätta vapen tunga konsekvenser

Ett skifte ägde rum i våras i New York, där staterna i FN samlades för det sista förhandlingsmötet om vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT). Efter hårda förhandlingar antogs ATT den 2 april. För första gången har vi ett bindande avtal med regler för den internationella handeln med vapen och ammunition. Det behövs. Handeln är på många håll oreglerad och i flera länder saknas både lagar och system för att kontrollera den. Det gör att vapen sprids helt okontrollerat och orsakar mycket skada.

ATT är det första bindande avtalet någonsin som berör genusbaserat våld och nedrustning. Idag exporteras vapen även om risken är överhängande för att de kommer att användas för genusbaserat våld. Men ATT skapar nu regler som förbjuder sådan export. Detta är ett direkt resultat av hårt arbete av IKFF och våra samarbetsorganisationer.

Sedan ATT antogs har även FN:s säkerhetsråd erkänt kopplingen mellan vapenspridning och genusbaserat våld i flera resolutioner. Den kopplingen har aldrig gjorts av säkerhetsrådet förut.

För 98 år sedan samlades över tusen modiga kvinnor i Haag under brinnande världskrig. De bestämde sig för att starta en ny fredsrörelse. Utan att många av dem ens hade rösträtt krävde de stopp på kriget. De krävde också rätt för kvinnor att leva i säkerhet och att kvinnor ska ha makt och inflytande i fredspolitiken. Som ett steg mot att minska lidande och risken för krig krävde de att världens stater skulle anta ett avtal som reglerar vapenhandel. Så här skrev kvinnorna som samlades 1915 för att grunda IKFF.

The International Congress of Women, advocating universal disarmament and realizing that it can only be secured by international agreement, urges, as a step to this end, that all countries should, by such an international agreement, take over the manufacture of arms and munitions of war and should control all international traffic in the same. It sees in the private profits accruing from the great armament factories a powerful hindrance to the abolition of war.

IKFF:s första internationella ordförande, Jane Addams.

IKFF:s första internationella ordförande, Jane Addams.

Vi tror att våra grundare skulle se med stolthet på det hårda arbete IKFF bedrivit tillsammans med många andra organisationer för att få staterna att anta Arms Trade Treaty. För oss börjar nu nästa steg, arbetet för att staterna ska gå från ord till handling. Vi i det civila samhället har en viktig roll att spela för att sätta press på staterna att följa reglera i ATT.

Häromdagen nåddes jag av nyheten att Sveriges regering har gett pengar till fonden UNSCAR. Det är en multilateral fond till stöd för att ATT ska implementeras och efterföljas av stater i verkligheten. Vi är glada över att Sverige är ett av de länder som tidigt stödjer fonden.

Nu tar vi nästa steg. Vill du vara med? Bli medlem hos oss i IKFF och var med i vårt arbete! Tillsammans kan vi fortsätta skriva historia.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar