Pressmeddelande: FN-staterna antar historiskt vapenhandelsavtal

Alldeles nyss antog FN:s medlemsstater ett historiskt vapenhandelsavtal. Det finns fog att säga att IKFF arbetat för detta avtal i snart 100 år. Nu är det dags att fira, läs mer om varför i vårt pressmeddelande:

FN-staterna antar historiskt vapenhandelsavtal
Arms Trade Treaty förbjuder vapenexport som riskerar bidra till genusbaserat våld

Stockholm 2 april 2013

Efter sju års förhandlingar röstade FN:s generalförsamling idag fram det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT). Avtalet förbjuder vapenexport om det finns en risk för att vapnen kan användas för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. ATT är även det första avtalet som erkänner kopplingen mellan den internationella vapenhandeln och genusbaserat våld, så som våld mot kvinnor i konflikter.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, har inför och under förhandlingarna arbetat för att ATT ska innehålla bindande bestämmelser om att förebygga genusbaserat våld. IKFF finns i flera länder där den okontrollerade vapenspridningen utgör ett av de största hindren för kvinnors säkerhet och politiska deltagande, till exempel i Nigeria, DR Kongo och Colombia. IKFF har gått i täten för arbetet på internationell och nationell nivå för att Arms Trade Treaty ska erkänna denna koppling. Det antagna avtalet visar att arbetet har gett resultat.

Arms Trade Treaty säger att en stat inte får exportera vapen, ammunition eller vapendelar om det finns en risk för att dessa kommer användas för genusbaserat våld som utgör brott mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, underminerar fred och säkerhet, eller utgör del av transnationell organiserad brottslighet så som trafficking. Det är ett framsteg i kampen mot det genusbaserade våldet, säger Josefine Karlsson, generalsekreterare IKFF.

Det antagna Arms Trade Treaty är starkare än tidigare förslag till avtal, som IKFF riktat skarp kritik mot. Men samtidigt kvarstår flera svagheter. Till exempel finns det typer av vapen och vapenöverföringar som avtalet inte reglerar, och avtalet saknar tydliga krav på att staterna ska redovisa sina vapenaffärer öppet. Överföringar av ammunition och vapendelar regleras inte lika starkt som handeln med vapen, trots påtryckningar från många stater, däribland Sverige.

Arms Trade Treaty ska ses som ett första steg, säger Josefine Karlsson: Förhandlingarna om ATT har bidragit till att nya normer nu skapas kring vapenhandel. Många FN-stater har under förhandlingarna uttalat sig starkt om de negativa humanitära konsekvenserna av vapenhandeln – inte minst de stater som drabbas av den okontrollerade handeln genom förlorade människoliv, lidande och förvärrade konflikter. För att Arms Trade Treaty ska nå sitt uttalade mål – att minska mänskligt lidande – måste det implementeras utifrån starkast möjliga tolkningar av avtalets villkor. 

För att säkerställa att Arms Trade Treaty inte används för att legitimera sådan handel som inte borde tillåtas, kommer det civila samhället att ha en central roll. Det civila samhället kommer att övervaka och driva på för att stater implementerar avtalet så effektivt som möjligt.

Trots avtalets många brister är antagandet av Arms Trade Treaty en stark signal från det internationella samfundet om att stater måste säkerställa att deras vapenexport inte bidrar till mänskligt lidande. IKFF har i snart 100 år arbetat för vapenkontroll, nedrustning, och kvinnors säkerhet och politiska deltagande. ATT är ett steg i rätt riktning, säger Josefine Karlsson, generalsekreterare för IKFF.

Processen för att ta fram Arms Trade Treaty (ATT) har pågått sedan 2006. Förhandlingarna har drivits fram av det civila samhället och stater som Japan, Storbritannien, Costa Rica och Kenya. Även Sverige har haft en central och pådrivande roll under förhandlingarna. Bland annat är Sverige en av de stater som ställt sig bakom starka villkor om att förebygga genusbaserat våld.

Två tidigare försök har gjorts för att nå konsensus kring Arms Trade Treaty: i juli 2012 och den 28 mars i år. På grund av att Nordkorea, Syrien och Iran blockerade konsensusbeslut i förra veckan, togs avtalet vidare till FN:s generalförsamling där det idag antogs genom att 154 stater röstade för det. 3 stater röstade emot och 23 lade ned sin röst.

Det antagna avtalet finns att läsa här: http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/att/negotiating-conference-ii/documents/L3.pdf

IKFF:s internationella projekt Reaching Critical Will har samlat information, uttalanden och analyser om Arms Trade Treaty här: http://reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/att/negotiating-conference-ii

Kontakt:

Josefine Karlsson, generalsekreterare IKFF: 0707-98 73 83

About josefineikff

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Posted on april 2, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 kommentar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar

%d bloggare gillar detta: