Monthly Archives: mars 2013

Kvinnohat i FN

Nu har det snart gått en vecka sen CSW 57 med temat ”förebygga våld mot kvinnor och flickor” började. Hundratals event både i FN och runtomkring FN-byggnaden har ägt rum. Vi har främst fokuserat på de som vi och våra systersektioner deltar i. I tisdags modererade jag ett event som IKFF Sverige, DR Kongo, Colombia och Costa Rica arrangerade om ”The lethal consequences of armed violence”. Ett hett ämne i ett fullsatt rum med ca 130 i publiken. I vårt samtal om det väpnade våldet berörde vi allt från problematiken kring maskulinitet och vilka som äger och använder små och lätta vapen men även hur vi genom kvinnors deltagande kan skapa förändring.

Madeleine Rees, IKFF:s internationella generalsekreterare, avslutade med att påminna alla om vikten av ett starkt ATT (arms trade treaty) som kan reglera den internationella vapenhandeln.  IKFF pushar för att genusbaserat våld ska inkluderas i avtalet som förhandlas i mars. Stater ska ansvariga för att inte exportera vapen om det finns risk för systematiskt genusbaserat våld!

Nu fokuserar vi på de pågående CSW-förhandlingarna om så kallade ”agreed conclusions”. Tyvärr så har Holy See (Vatikanstaten) med en svans av andra länder så som Iran, Ryssland och ibland även de afrikanska staterna tagit ledning i aktiva försök att försvaga allt ”språk” i överenskommelserna som har med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter att göra. De tycker till exempel inte ens att det ska stå ”rättigheter” eller att rätten att själv kontrollera sin reproduktivitet har med säkerhet att göra.

En diskussion om en så grundläggande sak som ordet ”gender” har också kommit upp. Det är flera länder som vill byta ut gender till att prata om män och kvinnor, istället för

”genderbased violence” vill de att det ska heta våld mot kvinnor och barn”.

Det här kan låta som ordvrängeri och småsaker. Men det som händer här på Kvinnokommissionen har konsekvenser bortom FN:s rum. Det får konsekvenser för kvinnors rättigheter i andra delar av FN, på nationell nivå och det är en global signal om vad som är acceptabelt. Flera av de förslag som har lyfts ger uttryck för rent kvinnohat.

Några jag pratat med menar att dessa stater gör detta medvetet. De tvingar progressiva delar av världen som Norge, Schweiz, Island och EU att inte kunna skriva under. Förra året lyckades Kvinnokommissionen inte nå fram till några ”agreed conclusions” för att leda arbetet det kommande året. Misslyckas staterna igen kan det vara en murbräcka i arbetet mot Kvinnokommissionen och dess arbete för kvinnors rättigheter. ”Vad ska vi med en kommission till som inte uppnår något?” riskerar att bli ett argument. Det vore förkrossande för arbetet för kvinnors rättigheter.

IKFF:are på CSW!Vi på IKFF kämpar för att få in skrivningar om våld i konflikt, kvinnors meningsfulla deltagande och konsekvenserna av små och lätta vapen för kvinnors säkerhet. I de senaste utkasten har det nämnts i förbi farten, inget om vapen än dock men det är en veckas förhandlingar kvar.

Det är lätt att glömma bort att förhandlingarna fortgår inne i FN då vi uppslukas av alla de tusentals aktivister som är här och mobiliserar sig för att ge varandra styrka för att fortsätta kampen framåt!

Nu ska vi strax bege oss till IKFF:s lanseringsfest! Vad vi lanserar lovar jag att skriva om när jag är tillbaka i Sverige. Till dess – fira alla feminister i din närhet idag. Kom ihåg att berätta för dem hur sjukt bra de är som orkar med vardagen som inte är 8 mars.

Följ oss på instagram:
http://instagram.com/ikff_sverige

Vill du läsa mer om CSW kika här:
The Guardian:
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/04/un-women-culture-gender-violence

IKFF Australien:
ywilpf.wordpress.com

Från Oslo till New York – nu kör vi!

Det är en stor, liten värld vi lever i. Jag är just nu i New York för FN:s kvinnokommissions möte som ska diskutera våld mot kvinnor. Samtidigt följer jag via sociala medier de diskussioner som pågår i Oslo. 130 stater har samlats där för att prata om de humanitära konsekvenserna om kärnvapen skulle användas. Det är det mest livaktiga initiativ som tagits kring verklig kärnvapennedrustning på mycket länge. Norge har tagit ledning genom att återigen försöka prata om dessa vapens ofattbara konsekvenser och att de inte bara är politiska maktpjäser att skjuta runt för att få något att säga till om på den internationella arenan.

I Oslo talar stater om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. I New York diskuteras arbetet mot våld mot kvinnor. IKFF är en av få (den enda?) organisationen i världen som gör en direkt koppling mellan och aktivt deltar i båda dessa två möten.

Förutom de humanitära konsekvenserna om ett kärnvapen skulle användas så innebär kärnvapen varje dag ett hot mot kvinnor och mäns säkerhet. De enorma summor som används för att renovera gamla förlegade vapen ställs till exempel mot kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i länder som Storbritannien och USA när statsbudgetar ska beslutas. Pengarna som saknas för mödrahälsovård och de tusentals miljarder som läggs på att renovera kärnvapenarsenaler hänger ihop. Statsbudgetar handlar om politiska prioriteringar.

Kopplingen är också tydlig i hur det befäster idéer om att kärnvapen och militära strategier kan skapa säkerhet för människor, och inte minst kvinnor. Kärnvapen handlar om makt som i sin tur hänger ihop med maskulinitet och våld. Det i sin tur leder till att världen inte prioriterar att bygga alternativ infrastruktur för fred och hållbar säkerhet. Precis det här nätet av ”sanningar” som inte ifrågasätts kopplar idag ihop vårt arbete, från Oslo till New York.

Jag och Tove Ivergård från Sverige är på plats i New York med över 70 andra IKFF:are från 22 länder. Vi arrangerar eller deltar tillsammans i nästan 30 event. Samtidigt arbetar vi för att konflikt, vapen och militära utgifter ska erkännas i de ”agreed conclusions” (överenskommelser) som staterna ska anta under detta möte. Just nu kämpar de stater som står upp för kvinnors rättigheter för att bland annat Vatikanstaten inte ska underminera de mest enkla uttalande om till exempel konventionen om kvinnors rättigheter (CEDAW). Jag kommer att skriva mer om det.

Är du på plats i New York ska du komma till Church Center imorgon tisdag kl. 12.30. Då leder jag ett samtal mellan våra systersektioner från Colombia, Costa Rica, DR Kongo och Nigeria om ”Violence against women – the lethal consequences of arms”.

Från Oslo till New York – IKFF utmanar alltid falska ”sanningar” om säkerhet. Alla må vara för fred men det krävs mod för att stå upp mot krig. Från kvinnors utsatthet till kärnvapen. Nu kör vi!

ps. du vet väl att du kan följa oss på twitter och instagram: ikff_sverige

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar