Månadsarkiv: februari 2013

Våra råd till riksdagen om vapenexport

Idag var IKFF på hearing hos Krigsmaterielexportöversynskommittén i riksdagen. Kommittén har fått i uppgift att presentera ett förslag på hur lagstiftningen för svensk krigsmaterielexport kan skärpas. Huvudsyftet är att Sverige ska skärpa lagstiftningen för vapenexport till icke-demokratiska länder.

Vi på IKFF tycker ju att säkerhet för människor och stater kräver att världen nedrustar, inte beväpnas mer. Därför anser vi att Sverige på sikt helt ska sluta med vapenexport.  Men innan dess finns det en rad steg och åtgärder att ta, och det pratade vi om idag med ledamöterna i kommittén. Läs mer här om vad IKFF lämnade in till hearingen!

Män som hatar, kvinnor som vägrar tystas

IKFF har i snart 100 år stått upp för kvinnors rätt till deltagande i det offentliga rummet. I debatten och i politiken. IKFF grundades av kvinnor som saknade rösträtt och som krävde att bli lyssnade på. De stod upp mot våld, hat och förtryck, för demokrati, allas lika värde och rättigheter.

Idag finns IKFF i 35 länder runt om i världen. Vi verkar i helt olika kontexter från Sverige till DR Kongo, från länder i fred till länder söndertrasade av konflikt. Men vi kräver alla samma sak. Vi kräver att få delta, vi kräver att få uttrycka oss och vi kräver att få våra rättigheter tillgodosedda, inte minst ett liv fritt från våld, oavsett om det är i krig eller i fred.

Gårdagens Uppdrag granskning skildrade det hat och de hot som kvinnor i offentlighetens ljus får utstå i Sverige 2013. Journalister, debattörer men även privatpersoner. Det är grovt och sexualiserat. Syftet är att skrämma, att tysta.

Vi som är en del av en internationell organisation vet att det sker överallt. I Colombia, i Pakistan, i USA och i Sverige. Hatet, hotet och våldet mot kvinnor är globalt. Vi vet också att våldtäkter används som hot och i realitet för att förnedra kvinnor. Mäns sexuella våld mot kvinnor har börjat uppmärksammas i länder som DR Kongo. Men samma struktur som gör våldtäkter till ett effektiv vapen i krig gör hoten effektiva och inskränker kvinnors liv även här hemma. My Vingren beskrev det bra tidigare idag: ”Det är något särskilt med sexuellt våld. Hot om våldtäkt, sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande är alla komponenter av samma hat. Hat som riktar sig mot kvinnor. Precis som att fysiska våldtäkter är ett av de mest effektiva vapnen i krig, är det också ett av skrivbordskrigarnas mest kraftfulla vapen.” Det är hotet om våldtäkt och den faktiska våldtäkten som ofta är vapnet, inte döden. Det är det som förnedrar och söndrar kvinnor mest, det är den sårbara punkten för patriarkatet att trycka till.

I programmet lyfts det att det som är gemensamt är att det blir värre, ”kommer som ett brev på posten”, efter att frågor som rör sexism och rasism tagits upp. Hatet mot kvinnor, mot invandrare, icke-vita och mot hbt-personer hör ihop. De som bryter mot normen och utmanar strukturen straffas och ska tystas. Det riskerar också att leda till att kvinnor tvekar över att ge sig in i den offentliga debatten, kanske avstår. Det är ett hot mot demokratin och det måste tas på allvar.

Det var tufft att se Uppdrag granskning, och det har varit tufft att läsa alla artiklar som kommit under veckan. Men det som gör störst intryck är modet hos de kvinnor som vågar berätta, som bryter tystnaden. Jag hoppas att fler kommer att våga och att vi då står upp för dem, står upp mot hatet och hoten. Säg ifrån när du ser det, peppa dem som blir utsatta, organisera dig feministiskt och antirasistiskt. Tillsammans påminner vi varandra om att vi är många fler än de som hatar. IKFF gjorde det 1915 i Haag, idag gör vi det över hela världen. Till sist hoppas jag att samtalet inte stannar vid att dessa modiga kvinnor vågar berätta. Jag hoppas att alla nu gemensamt skärskådar förövarna och det som möjliggör deras hat.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar