Månadsarkiv: juli 2012

Rapport från New York

Ni som följer IKFF på Facebook och Twitter eller här på bloggen har knappast missat att förhandlingarna om ett internationellt vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT) pågår nu. IKFF är på plats vid FN i New York och lämnar här en lägesrapport till er läsare.

Förhandlingarna om ATT går nu in i ett kritiskt skede. Avtalets ramverk för vad det ska innehålla i form av vapenkategorier och aktiviteter (så som import, export och så vidare) sätts på pränt. Under två veckor har FN:s medlemsstater hållit generella anföranden om vad avtalet bör inkludera, men det är nu som diskussionerna om det faktiska språket håller på att ta form. Vi sitter och lyssnar på diskussionerna i skrivande stund.

IKFF/WILPF:s internationella generalsekreterare Madeleine Rees deltar i vår FörATT-kampanj.

IKFF har som sagt under den senaste veckan funnits på plats i New York och rapporterat direkt via Facebook och Twitter. Tidigare i veckan svarade vi också på handelsminister Ewa Björlings replik på den debattartikel vi skrev med bland andra Kristna Freds och Amnesty International i DN Debatt. Björlings replik gav svar på några av våra frågor. Men hon utelämnade det krav som IKFF har jobbat för i flera år; att ATT förbjuder överföringar av vapen som kan komma att användas för att underbygga genusrelaterat våld inklusive sexualiserat våld och våldtäkt. Dagen efter att vår replik publicerades på DN Debatt fick vi äntligen gehör för våra krav då den svenska delegationen tog upp vikten av att genusrelaterat våld tas upp i avtalets operativa text. Bra! Chansen för att ett genderkriterium faktiskt ska komma med i avtalet är förvisso rätt liten. Men det är ändå viktigt att Sverige sänder det politiska budskap som uttalandet innebär. Och Sverige är inte ensamma – hittills har nästan 30 stater lyft behovet av ett genderperspektiv i ATT. Det är många fler än förväntat.

Vi här på plats tycker överlag att Sverige har en stark position i förhandlingarna. Den svenska delegationen är diplomatiskt skicklig och Sveriges position präglas av att man talar med en vapenexportörs röst. Flera pragmatiska förslag, bland annat tillsammans med Australien och Japan, har lagts fram på bordet av de svenska förhandlarna. Ett handlar om så kallade kriterier, det vill säga att vapenöverföringar ska förbjudas under vissa situationer. För att ge några exempel tycker Sverige att vapenöverföringar ska förbjudas om det finns en substantiell risk för att vapnen används för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller av internationell humanitär lag, eller om det finns en substantiell risk för att överföringen riskerar att allvarligt undergräva fattigdomsbekämpning. Nu gäller det att den svenska delegationen håller kvar sin starka linje i förhandlingarna.

Ett annat förslag som Sverige med flera står bakom handlar om en av de viktigaste delarna: att mindre vapen och ammunition ska inkluderas i avtalet (det är just den frågan som staterna diskuterar i förhandlingssalen där vi sitter och skriver det här inlägget). Flera stater har betonat att vapen är verkningslösa utan den ammunition de rustas med, vilket innebär att alla delar av krigsmateriel måste ingå för att ge Arms Trade Treaty tyngd. Vi vet först vid månadens slut vad avtalet kommer att inkludera.

Under FN-förhandlingarna hålls också ett stort antal seminarier på det gemensamma temat internationell vapenhandel. IKFF arrangerade i samarbete med den finska FN-representationen ett sådant seminarium häromdagen. Där vittnade flera av talarna om att utan tydliga bestämmelser om förbud av vapenexport som kan komma att användas för att underlätta genusbaserat våld, kommer ATT att göra lite skillnad för kvinnors säkerhet. Flera av våra internationella kontakter från IKFF-sektioner runt om i världen deltog, bland annat från Filippinerna, Spanien och Mexiko. Som vanligt jobbar våra kollegor på det internationella nedrustningsprojektet Reaching Critical Will dygnet runt och ser till att information om vad som händer når både diplomater och civila samhällets organisationer runt om i världen.

På måndag åker IKFF Sverige hem från New York. Men representanter från Amnesty International Sverige, Svenska Kyrkan och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen kommer att vara på plats och fortsätta kämpa för ett starkt ATT!

Säkerhetspolitik = försvarspolitik? Direktiv till ny Försvarsberedning

Igår skrev jag kort om den omtalade nya försvarsberedningen. Idag kom så, som ett brev på posten, ett mejl i inkorgen som jag klistrat in nedan. Vi kommer följa arbetet med beredningen noga. För inte kan väl dagens säkerhetspolitiska utmaningar lösas försvarspolitiskt?

Nytt uppdrag till Försvarsberedningen – Cecilia Widegren ny ordförande – Efter 2015 kommer det finnas behov av ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut. Som en viktig del i detta ger jag idag försvarsberedningen ett nytt uppdrag, säger försvarsminister Karin Enström. Försvarsberedningen ska analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner. Försvarsberedningen ska redovisa sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Uppdraget i denna första del ska lämnas i en rapport den 1 juni 2013. Utifrån slutsatser från omvärldsanalysen och andra angelägna försvarspolitiska frågor kommer Försvarsberedningen i nästa skede ges anvisningar att ta fram en försvarspolitisk rapport. Försvarsberedningens arbete utgör viktiga underlag inför nästa försvarsbeslut som planeras träda ikraft under 2015. Ny ordförande för Försvarsberedningen är Cecilia Widegren (M) som är vice ordförande i försvarsutskottet. – Cecilia Widegren har en lång erfarenhet från politiken och har de ledaregenskaper som krävs för uppdraget som ordförande i försvarsberedningen, säger försvarsminister Karin Enström. Riksdagspartierna kommer nu att nominera sina representanter i beredningen. Sammansättningen är tre företrädare från Moderaterna respektive Socialdemokraterna samt en företrädare för var och en av de övriga riksdagspartierna.

EU – det bästa verktyget?

Almedalsveckan är intensiv. Som du har kunnat läsa har vi medverkat på olika sätt i fem seminarier. Du kan se flera av dem på www.sommartorg.se.

Tillsammans med flera andra organisationer fick vi även in en artikel om det globala vapenhandelsavtalet på DN Debatt under veckan. (Stort tack till Helena på Kristna Freds som drog tungt lass i arbetet med den artikeln).

DN Debatt ATT

En fråga som kom upp ett flertal gånger under veckan var frågan om en ny försvarsberedning. Och ett seminarium som jag inte hunnit skriva om på Säkerhetspolitiskt sommartorg handlade om säkerhetspolitiska hot och Sveriges prioriteringar. Det är just sådana frågor som den kommande försvarsberedningen ska diskutera och analysera.

Den senaste försvarsberedningen lämnade sin omvärldsanalys 2007. Den utgår från ett brett säkerhetsbegrepp, till exempel tar rapporten upp hur klimathotet kan påverka Sveriges säkerhet. Men den här breda förståelsen har knappast följt med in i den faktiska säkerhetspolitiken. Den är fortfarande fokuserad på militära medel och kortsiktiga lösningar. Den kommande omvärldsanalysen måste få starkare genomslag.

Anna Jarfelt, UI, på Säkerhetspolitiskt Sommartorg

Anna Jardfelt deltog i seminariet. Hon är direktör på Utrikespolitiska institutet. Hon sa många bra och intressanta saker. Anna ställde frågan: vilka är våra utrikespolitiska ambitioner och hur kan vi bäst nå våra mål? Ibland undrar jag faktiskt om regeringen själva ställer sig den frågan tillräckligt ofta.

Sverige ser EU som det absolut mest centrala forumet för vår utrikespolitik. Och vi är väldigt aktiva i EU (det tredje mest aktiva landet!). Men EU är ofta splittrat i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Därför är det så viktigt att Anna Jardfelt också ställer frågan: är EU det bästa verktyget för Sverige att nå våra mål i alla lägen? Kanske kan vi söka andra samarbeten?

Till exempel kring arbetet för mänskliga rättigheter som ofta faller mellan stolarna i  Brysselbyråkratin. Eller för den delen våga driva frågor och agera själva. Gärna genom att ta en större roll som medlare på den internationella arenan. Och åter bli en progressiv stat i nedrustningsförhandlingar. Om Norge kan, kan vi! Idag är Sverige ofta alltför kompromissande. Samsyn och EU-linjen prioriteras i lägen där andra värden borde gå före. Det är uppenbart att vi behöver en försvarsberedning som analyserar inte bara vilka våra säkerhetspolitiska intressen är, utan också hur vi kan uppfylla dem.

Just nu pågår förhandlingarna om det globala vapenhandelsavtal (som jag vill hävda att IKFF drivit sedan 1915). Upp till bevis Sverige.

Texten nedan är från IKFF:s grundande 1915. Punkt 12:

The International Congress of Women, advocating universal disarmament and realizing that it can only be secured by international agreement, urges, as a step to this end, that all countries should, by such an international agreement, take over the manufacture of arms and munitions of war and should control all international traffic in the same.  It sees in the private profits accruing from the great armament factories a powerful hindrance to the abolition of war. 

Upp till bevis Sverige.

Vi får inte glömma Nigerdeltat (Almedalsveckan – fredag)

 

Nu börjar Almedalen leda mot sitt slut, många åkte hem redan igår trots att det fortfarande är två partiers dagar kvar på veckan.  Mitt på dagen hjälptes vi alla åt att plocka ner och packa ihop Säkerhetspolitiskt sommartorg för det här året.  Vi tackar Anders och Gunilla som än en gång gjort det möjligt för oss att hålla bästa forumet på Almedalen och stort tack till Ulrika som gjort ett fantastiskt jobb som projektledare för ”Torget”.

Ett sista försnack hann vi med och idag var det Kerstin Lundgren, Centerpartiets utrikespolitiska talesperson som stod i fokus. Kerstin var genomgående tydlig med att poängtera vikten av att kunna enas, syd, väst och öst i utrikespolitiska frågor. Hon pekade på vikten av att bygga broar och lösa konflikter vid förhandlingsborden för att undvika en allt starkare polarisering och ökad risk för att konflikter väljs att bemötas på andra sätt t ex via militär upprustning.

Jag var en av dem som kommenterade dagens försnack och lyfte därför frågan om ATT förhandlingarna och vikten av att satsa på nedrustning. Kerstin hoppades självklart på ett starkt ATT avtal men var inte speciellt optimistisk att det skulle hända utan det viktigaste var att få till ett avtal oavsett om det är svagt eller inte.

Lena Bartholdson (Folk och Försvar), Lena Ag (Kvinna till Kvinna) Josefine Karlsson (IKFF) och Kerstin Lundgren (Centerpartiet) Foto: Säkerhetspolitiskt Sommartorg

Fredagen var Centerns dag och Annie Lööf som är Centerns tredje kvinnliga partiledare (hatten av för dem) höll sitt debuttal i Almedalen. Det blev en lyckad debut då hon höll ett av de mest intressanta talen hittills under veckan. Hon började med en stark personlig inledning om hennes engagemang för mänskliga rättigheter och hur hon som 19-åring fick chansen att fördjupa sig inom internationella freds- och miljöfrågor på FN:s högkvarter i New York tack vare ett Dag Hammarskjöld-stipendium.  Innan Annie avslutade den utrikespolitiska delen av talet pratade hon om FN:s roll, att hon och Centern är starka FN-vänner men att det är dags för FN att ta sig samman och visa sin förmåga för att kunna verka som en global, samlad aktör för hållbar fred och utveckling. (Trist nog handla över hälften av inläggen på Twitter under hennes tal snarare om hennes klädsel, något vi också poängterade i flödet av kommentarer.)

Under veckan har vi också ägnat oss mycket åt vår FörATT-fotokampanj. Mängder med bilder har nu skrivits ut och lagts upp på facebook. Fotokampanjen leder inte enbart till fina bilder och informationsspridande utan öppnar också upp för gyllene tillfällen att prata med spännande och relevanta personer. Du kan se några av de personer vi mött och samtalat kring ATT här nedan.

Seminarium om Nigerdeltat. Foto: Säkerhetspolitiskt Sommartorg

Som jag nämnde igår så talade jag i torsdags även på ett seminarium om Säkerhet och mänskliga rättigheter i Nigerdeltat som vi arrangerade tillsammans med Amnesty International. Övriga två i panelen med mig var Kathleen McCaughey projektledare för Amnesty Internationals kampanj om MR i Nigerdeltat och Mattias Iweborg grundare och VD för konsultföretaget Enact sustainable strategy  som hjälper stora svenska företag runt om i världen bl.a. med frågor som rör MR. Tack vare vår moderator Maja Åberg från Amnesty International blev det en spännande diskussion om hur multinationella företags närvaro i Nigerdeltat triggar och upprätthåller konflikter i området. Hur oljeföretagen bokstavligen pumpar ut ofattbara summor på lokalbefolkningens bekostnad. Kontrasten blir vidrig då stora delar av befolkningen lever i total fattigdom utan tillgång till elektricitet och rinnande vatten.

Nigerdeltat Foto: http://www.nairaland.com

Jag fick en chans att lyfta den situation som många kvinnor i de här områdena lever i. Hur kvinnor som huvudsakligen jobbar på fälten med jordbruk ofta drabbas hårdast av de miljöförstörelser som oljeföretagen orsakar. Hur kvinnor och flickor blir utsatta för brutala våldtäkter av regeringens militärer som är ditplacerade för att skydda oljeföretagen mot lokalbefolkningens demonstrationer och protester. Hur kvinnor och flickor blir trafikerade som sexslavar till de större städerna i Nigeria och även till andra delar av världen. Återigen visar Nigerdeltat på ett exempel som får ringar på vattnet, långt bortanför dess gränser. Vi är alla berörda.

Allan Widman, försvarspolitisk talesperson Folkpartiet.

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson Centern.

Gudrun Schyman, Feministiskt Initiativ.

Mona Sahlin, tidigare partiledare Socialdemokraterna.

 

Almedalen – torsdag

Allan Widman

Onsdag kväll gästades Säkerhetspolitiskt sommartorg av Folkpartiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman. Publiken var ganska mixad med allt från unga fredsaktivister till försvarsvänner som förmodligen tycker att det var bättre förr. En kan nog också säga att Widmans säkerhetspolitiska budskap bjöd på något för alla.

På frågan om den största säkerhetspolitiska utmaningen just nu blev svaret Ryssland. Widman sa rakt på sak att Rysslands beteende ”bildar en ny säkerhetspolitisk verklighet”. Han tycker att det säkerhetspolitiska läget har blivit sämre ur svenskt perspektiv.

Ja, vad säger en om det? Att Ryssland upprustar är uppenbart, även om upprustningen börjar från en väldigt låg nivå och inte kommer att leda till ett så starkt försvar som den ryska ledningen önskar. I alla fall inte på lång tid. Allan Widman tycker att Sverige ska svara med att stärka också vårt eget försvar. Fast experterna säger att Sverige knappt finns på Rysslands säkerhetspolitiska karta och det är väl ingen som tror att ryssen kommer dundrandes över Östersjön. Ingen frågade tyvärr Allan vad han tror Rysslands mål är.

”Det kommer att råda stor politisk enighet om att förstärkningar krävs”. Det förutspår Allan Widman om försvarsbudgeten. Alltså: ÖB har sagt att han måste ha mer pengar och politikerna kommer att behöva anpassa sig efter det. Men ärligt – ska vi inte börja med att analysera det säkerhetspolitiska läget? De säkerhetspolitiska hoten mot Sverige är större än Rysslands försvarsreform. Betydelsen av direktiven för den utlovade försvarsberedningen blir allt tydligare. Allan, med flera riksdagsledamöter, har talat om att inkludera NATO I analysen, samtidigt som t ex Bodil Ceballos uttalade sig om att det snarare behövs en säkerhetspolitisk än försvarspolitisk beredning. Att fatta beslut om vilka säkerhetspolitiska resurser vi behöver innan vi har bestämt oss för hur utmaningarna ser ut vore märkligt.

För oss som tror på civila verktyg mer än på de militära blev det desto givande att lyssna på Widman när han pratade Afghanistan. Han har lärt sig tre läxor från den överlag misslyckade insatsen i Afghanistan. För det första: det hade behövts en politisk överenskommelse mellan stormakterna i regionen kring Afghanistan. För det andra: insatsen har varit för militär. ”Utveckling är en förutsättning för säkerhet” sa Widman och vi har inte enligt honom inte hittat den rätta balansen mellan det militära och det civila. Hear, hear! Det har IKFF med flera sagt många gånger sedan insatsen startade. Och, till sist: det är högst tveksamt om tanken om en centralregering i Afghanistan är möjlig. Kanske borde vi istället försökt bygga ett mer federalt system, sa Widman. Afghanistan är ett väldigt uppdelat land och förmodligen behöver det politiska systemet reflektera just det.

Jag ställde Widman en fråga om det inte hade varit bättre om vi fokuserat på att bidra 100% civilt och vidareutvecklat en spjutsspetsförmåga inom civilt fredsbyggande och utvecklingsstöd. Han svarade då att vi numera skapar säkerhet tillsammans med andra. Därför behövde vi finnas på plats militärt med det stora antalet aktörer. M a o hade vi inte bidragit militärt hade vi inte haft något att säga till om vid det stora borden. Eller som Jan Björklund sa senare på kvällen; sitter man inte vid de stora borden, då står man på menyn. (!)

Allan Widman är en politiker som ibland svänger i sina åsikter. Afghanistan är ett exempel på det. Vissa irriterar sig på det, men jag kan ändå tycka att vi inte ska hugga på politiker som vågar se den faktiska situationen och byta åsikt när det verkar rimligt. Widman ger raka svar och det gillar jag (även om han och jag inte delar försvars- och säkerhetspolitik).

Carl Bildt passar på att jobba på Säkerhetspolitiskt sommartorg.

Förövrigt stannade Carl Bildt en stund i tältet för lite arbetsro och seminarium. Jag talade även på ett seminairum om mänskliga rättigheter i Nigerdeltat igår, men det får bli ett eget inlägg. Du kan se seminariet på http://www.sommartorg.se!

Almedlasveckan – onsdag

Under onsdagen deltog vi i två seminarier på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Det första
”Kan ett nytt vapenhandelsavtal rädda liv?” handlade om det internationella vapenhandelsavtalet som just nu förhandlas i FN. Det är mycket oklart hur utgången på förhandlingarna kommer se ut, redan första dagen uppstod konflikter som vi skrev om här om dagen. Vi hoppas att avtalet kommer att bli starkt, inkludera alla typer av vapen samt ammunition och att det utgår från mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors säkerhet.

I seminariet deltog Sofia Tuvestad från oss tillsammans med Maja Åberg, Amnesty International, Jan Pié, Generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen. Dessutom var Helena Koumi, Kristna Fredsrörelsen ochPaul Beijer, Utrikesdepartementet med i början av seminariet på videolänk direkt från förhandlingarna i New York. Se det här.

Vårt andra seminarium ”Syrien och Libyen: Skyldigheten att skydda – bara tomma ord?” handlade om hur FN principen Responsibility to protect fungerar, hur den tolkas och hur den kan användas. Principen utmanar idén om staters totala suveränitet där andra stater inte får blanda sig interna angelägenheter även om en stat mördar sitt eget folk. Efter att den användes i Libyen, vilket slutade med att Gadaffi avsattes, har principen fått mycket kritik. Under seminariet lyfte jag att principen ska tolkas mycket mer förebyggande. Det globala samfundet måste bli bättre på (och prioritera!) att med andra medel än militära arbeta långsiktigt och förebyggande för att skapa fred och demokrati. Jonas Alberoth, FBA, påpekade att det inte finns några politiska poäng att vinna på att arbeta på det sättet. Istället blir det ofta försent agerande med militära medel. Vi måste därför alla hjälpas åt att ge politiska poäng åt dem som vågar stå upp för konfliktförebyggande.

Se seminariet här.

Vi mötte även en grupp kvinnorättsaktivister från MENA regionen vilka vi visade Almedalen för. Under promenaden stötte vi ihop med utrikesminister Carl Bildt som de fick prata med. På Donnersplats stod Gudrun Schyman och höll ett tal. Hon bytte snabbt till engelska och höll ett hyllningstal till kvinnornas kamp.

Onsdagen var vänsterpartiets dag. Jonas Sjöstedt sa i sitt tal att det är dags att stoppa vapenexporten till diktaturer. Bra! Men det är inte bara vapen till diktaturer som är ett problem. Ju mer vapen som finns i omlopp ju mer våld och ju större risk för att de hamnar i fel händer. Det måste finnas ett mål om total omställning av svensk vapenindustri samt att vapen inte ska vara en del av hur vi löser konflikter.

Sjöstedt lyfte även att det är viktigt att Sverige talar med en egen röst, inte bara genom EU, att det nu är viktigt att vi stödjer de demokratiska krafterna efter den arabiska våren samt målet om ett fritt Palestina och Västsahara för att nå långsiktig fred.

Almedalsveckan – tisdag

Nu är Almedalsveckan i full gång med seminarier, mingel och aktioner som avlöser varandra. Tisdagen var moderaternas dag, som bjöd på utfrågning av ÖB, säkerhetspolitiskt försnack med försvarsminister Karin Enström och partiledartal med Fredrik Reinfeldt.

Karin Enström, försvarsminister

Det säkerhetspolitiska försnacket med försvarsminister Karin Enström fokuserade främst på att Sverige måste upprätthålla säkerhet och en god beredskap, något som behöver civil – civil samverkan och civil – militär samverkan enligt Enström. Under en tid har det diskuterats att det behövs en ny försvarsberedning (läs mer om vad försvarsberedning är här), men när denna nya försvarsberedning kommer att tillsättas vet vi inte säkert. Försvarsminister Karin Enström tog upp att en ny omvärldsanalys behövs och hon framhöll vikten av att en ny försvarsberedning tillsätts. Den senaste försvarsberedningen lämnade sin omvärldsanalys 2007. Den utgår från ett brett säkerhetsbegrepp, till exempel tar rapporten upp hur klimathotet kan påverka Sveriges säkerhet. Men den här breda förståelsen har knappast följt med in i den faktiska säkerhetspolitiken. Den är fortfarande fokuserad på militära medel och kortsiktiga lösningar. Vi anser att den kommande omvärldsanalysen måste få starkare genomslag i den faktiska politiken. Analysen pekar på nya hot, prioriteringarna visar på gamla lösningar. Med andra ord – nya super(dyra) Jas kan tyvärr inte tackla klimathotet. En del säger då att vi behöver försvarsindustrin för att tekniken ska spilla över i andra forskningsområden. Om staten skulle understödja miljöindustrin på samma sätt som krigsmaterielindustrin skulle nog miljöforskningen också driva hela Sveriges forskningsvärld framåt, är mitt svar på det.

Seminarier under dagen handlade även om försvarsindustrin och att även denna del av Sveriges försvarspolitik måste inneha transparens och öppenhet. Oavsett om vi vill ha eller inte ha en försvarsindustri måste lagen vara tydligare än nu och ställa krav på insynen i både industri och politik. Annars kommer vi aldrig att nå ansvarstagande, tydlighet och öppenhet.

 

Dramatisk start på FN-förhandlingar om vapenhandel

ATT vara eller icke vara, det är frågan.

Igår började förhandlingar i FN om ett globalt vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT). Eller, de skulle ha börjat. Som DN redan hunnit rapportera idag så bröt förhandlingarna smått ihop innan de ens hann börja. Jag ska försöka hålla er uppdaterade här, men vad vi hittills vet så är en grundorsak till att förhandlingarna kraschat ihop att Arabförbundet krävt att Palestina ska ha rösträtt förra veckan. Det fick till gensvar att USA och Israel i sådant fall hotat med att lämna förhandlingarna. Sedan dess har det varit tyst.

Just nu pågår intensiva samtal. På FN:s eget twitterkonto skrev de för åtta timmar sedan att förhandlingarna förväntas starta kl. 10 imorgon (New York-tid).

Förhandlingarna börjar alltså inte bra. Vi som hoppas på ett starkt vapenhandelsavtal får nu sätta vårt hopp till att förhandlingarna inte tillåts kidnappas av politiska utspel och konflikter. Diplomaterna jobbar på högvarv. Våra egna funderingar har hittills kretsat kring vilken roll Egypten har i detta. Vi har länge vetat att dessa förhandlingar skulle bli svåra som det är, utan att övriga internationella ”hetpotatisar” slängs in i matchen. Det är fråga som berör många länders politik på djupet. Allt från krigsmaterialsexportörer till utvecklingsländer som inte vill ha inskränkningar i hur de väljer att rusta sina arméer.

Vi trodde om något att Syrien-konflikten skulle hamna i stort fokus för förhandlingarna iom Rysslands vapenleveranser. Nu är det samma region som är i fokus men det vi hör nu är alltså att det är Israel/Palestina som delar länderna.

Så fort vi vet mer, vet du.

Vi kommer att åka till New York på lördag för att bevaka förhandlingarna men redan nu är IKFF:s internationella nedrustningsprojekt Reaching Critical Will på plats. Just nu är vi i Almedalen där vi på onsdagen kommer att anordna ett seminarium om vapenhandelsavtalet tillsammans med Kristna Fredsrörelsen, Svenska FN förbundet, Svenska Freds-och Skiljedomsföreningen samt Amnesty.

Vill du göra något under tiden så tycker jag att du ska delta i vår fotokampanj FörATT på facebook. Vi fotar också personer här under hela Almedalsveckan.

Måndag – Almedalsveckan

Gårdagen bjöd på soligt väder hela dagen i Visby. Det var Miljöpartiets dag vilket de uppmärksammade med allt från ”klimatterapi” till det traditionsenliga partiledar-talet.

Inför partiledar-talet arrangeras varje dag försnack på säkerhetspolitiskt sommartorg med partiernas säkerhetspolitiska talespersoner. Igår var det Bodil Ceballos tur. Bodils analys låg mycket nära IKFF:s. I alla argument utgick hon ifrån ett tydligt mänskligt säkerhetsperspektiv. Hon talade även om en Bodil Ceballos, miljöpartietförskjutning från militära till civila metoder. Miljöpartiet är också, självklart, måna om att lyfta klimathoten som grundproblemet bland dagens säkerhetshot. Tidigare under dagen hörde jag till exempel Miljöpartiets ungdomsförbunds språkrör Björn Lindgren nämna utbyggnad av svensk järnväg som en viktigt säkerhetspolitisk satsning utifrån det överhängande klimathotet. Bodil lade till detta breda perspektiv även till ett rättvise- och solidaritetsperspektiv med de delar av världen som drabbas först och hårdast av klimatförändringarna. För sitt breda perspektiv fick de också kritik från flera partier för att inte vara realitiska, inte regeringsdugliga. Jag tror att vi som är aktiva fredsaktivister är vana vid att höra dessa argument, att kallas naiva. Jag lyfter inte på ögonbrynen längre. Det som är naivt är väl snarare att hålla fast vi gamla förlegade lösningar som uppenbarligen inte har fungerat?

Vi hade inga egna aktiviteter igår utan deltog i andra seminarier och evenemang med frågor och inlägg.  Tove och Rebecca lyssnade till ett Imagepanelsamtal med samtliga partiers kvinnoförbund. Det finns många skiljelinjer mellan partierna men de kunde alla enas om att de haft lättast att samlas runt internationella frågor som resolution 1325. På säkerhetspolitiskt sommartorg debatterades såväl Afghanistan som “statens hemliga affärer”. Det senare bevakade bland annat DN och gjorde efteråt en intervju med Anna Ek. Det tidigare var intressant på många sätt. Bland annat så återkom ett tema jag hört i många samtal om Afghanistan nu när vi närmar oss 2014 – ”vi satsade för lite på utveckling och försent”. Japp, det där med vem som är naiv igen. Inte var det fredsaktivisterna som uppmanade till en snedfördelning mellan militära och civila insatser för några år sedan.

Jag var även på ett seminarium om säkerhetssituationen i Liberia. En av talarna där Lois Brutus, Liberias ambassadör till Sydafrika, kommer även att delta i vårt seminarium senare idag, tisdag. Som moderator kommer jag att tillsammans med Lois, Diana Amnéus som är folkrättsforskare på Uppsala universitet och Lena Ag som är generalsekreterare för Kvinna till Kvinna samtala kring straffrihet för sexuellt och genusbaserat våld. Du kan se seminariet live eller i efterhand på sommartorg.se

Vi har idag också fått oroväckande nyheter från New York om förhandlingarna om ett globalt vapenhandelsavtal som borde påbörjats igår. Jag skriver ett inlägg om det alldeles snart!

Nu börjar Almedalsveckan 2012!

Nästan uppe med solen var vi i morse, hela kansliet, på väg till Visby på Gotland för att delta i ett av årets största politiska events i Almedalen.

Varje dag inleder vi med morgonmöten tillsammans innan de fullspäckade hektiska dagarna sätter igång. Mycket står på schemat och jag kommer att lägga upp små rapporter varje dag efter partiledarnas tal. Våra egna seminarier och paneldebatter som vi anordnat kommer självklart få lite större utrymme. Du kan följa dem alla live eller i efterhand på http://www.sommartorg.se.

Vi fortsätter även i Visby med vår kampanj för ett starkt ATT. Tack alla ni som skickat in foton med er själva när ni håller i ett papper med texten ”FörATT öka kvinnors säkerhet krävs en stark vapenreglering”. På baksidan av nästa nummer av Fred och Frihet finns skylten med för att göra det ännu enklare för dig att vara med i kampanjen. Fota dig bara med baksidan av tidningen och mejla bilden till info@ikff.se så är du också med i kampen för ett starkt globalt vapenhandelsavtal.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar