Månadsarkiv: maj 2012

En vecka mot vapen – aktivera dig du också!

Ni som har läst min blogg förut känner redan till att nedrustning är en av IKFF:s stora frågor. Nedrustning krävs för att öka kvinnors säkerhet och för att skapa långsiktig fred. De enorma summor som idag investeras i vapen borde istället investeras i till exempel sjukvård, skolor och rättssystem. Små och lätta vapen hotar kvinnors liv och säkerhet på ett väldigt konkret sätt och de förstärker ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män. Det är absolut flest män som innehar vapen, och ofta används vapnen för att hota kvinnor som protesterar mot orättvisor och exkludering. Små och lätta vapen används även i systematiskt konfliktrelaterat sexualiserat våld.

Därför uppmärksammar vi kopplingen mellan nedrustning och säkerhet extra mycket den här veckan. I morse arrangerade vi ett frukostseminarium med Annie Matundu-Mbambi som är ordförande för IKFF i DR Kongo. Annie lever i ett samhälle där militariseringen är oerhört påtaglig. Fler borde lyssna till hennes analys av hur den enorma spridningen av vapen i DRC omöjliggör för långsiktiga fredslösningar  och för kvinnors säkerhet och deltagande och därmed utveckling. För att inte tala om den enorma skada som den exploaterande utvinningen av mineraler orsakar.

IKFF Sverige och DR Kongo imorse

På torsdag 24 maj är det Women, Peace & Disarmament day. Det är en internationell dag för att uppmärksamma militarismens konsekvenser för kvinnors säkerhet, och för att lyfta den globala kvinnorörelsens kamp för nedrustning. IKFF uppmärksammar dagen genom att visa filmen Peace Unveiled på biografen Zita i Stockholm. Filmen handlar om tre kvinnor i Afghanistan som arbetar för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Den är gjord av Abigail Disney, som har gjort flera uppmärksammade filmer på temat Women, War and Peace.  Efter filmen har vi ett samtal med Svenska Afghanistankommittén om Sveriges roll i Afghanistan.)

Lördag den 26/5 arrangerar IKFF tillsammans med bland andra Amnesty International och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen en Die-in på Sergels torg. En Die-in är ett slags skådespel där deltagarna låtsas dö i syfte att få fram ett starkt budskap. Vi gör vår Die-in för att uppmärksamma behovet av ett starkt Arms Trade Treaty (ATT), ett vapenhandelsavtal som FN:s medlemsstater ska förhandla fram i New York i juli. Behovet av ett internationellt bindande vapenhandelsavtal är enormt eftersom den globala vapenhandeln i princip är oreglerad idag. Det betyder att vapen strömmar in till länder som befinner sig i konflikt eller där allvarliga människorättskränkningar förekommer. Det skapar svåra hinder för stabilitet och utveckling – till exempel i DR Kongo. För IKFF är det särskilt viktigt att Arms Trade Treaty omfattar handeln med små och lätta vapen och att det blir förbjudet att sälja vapen till stater om de riskerar användas för systematiskt sexualiserat våld.

Till sist vill jag också tipsa om vår Facebooksida FörATT. Där kan ni visa ert stöd för Arms Trade Treaty (ATT) genom att lägga upp ett foto som visar att ni tar ställning för en stark vapenreglering och för kvinnors säkerhet.

Försiktig optimism vid NPT-förhandlingar i Wien

“Kravet på fred, och på att de enorma resurser som idag används till vapen i stället ska göra världen bättre, är lika aktuellt som någonsin” skrev Ingvar Persson i sin ledare i Aftonbladet den 1 maj. Han konstaterade att 1930 års paroll “Fred och avrustning” är en klassisk paroll som fortfarande är värd att demonstrera för. Jag håller förstås med.

I skrivande stund råder det förhandlingar i Wien om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (det så kallade NPT-avtalet). Vi är på plats och efter några dagars förhandlingar råder det hittills försiktig optimism. Den första delen, som handlar om agendan för de kommande förhandlingarna, avklarades snabbt under den första dagen. Många drog en lättnadens suck – ibland har bara att enas om en agenda tagit upp till en och en halv vecka.

Bland oss i det civila samhället, och bland flera av de statliga delegaterna, råder det även optimism kring ett uttalande som bland andra Schweiz, Österrike, Mexiko, Egypten, Sydafrika och Norge gjorde i onsdags. Det handlar om de katastrofala humanitära konsekvenser som skulle följa av att kärnvapen används. Det är en fråga som verkligen har seglat upp på agendan för kärnvapennedrustning på senare tid. Norge meddelade i förra veckan att den norska utrikesministern kommer att stå värd för ett möte på samma tema år 2013. Dessutom har flera delegater vi talat med sagt att den humanitära dimensionen fått en central plats i samtal och förhandlingar under årets möte. Det är bra för det betyder att de tvingas prata om något mer än avskräckning och maktbalans.

Tyvärr stod inte Sverige bakom uttalandet när det presenterades. Ni som har följt min blogg vet att jag hoppas att Sverige kommer att återta sin roll som progressiv stat i nedrustningsarbetet. Riktigt den känslan har mina kollegor inte fått i Wien än så länge.

Något som gör mig väldigt stolt är mina kollegor vid IKFF:s internationella nedrustningsprojekt Reaching Critical Will (RCW). Jag kan nog ärligt säga att utan dem så skulle det inte vara mycket till möte. Det är RCW – inte FN – som sprider all information om vad som händer på mötet i Wien. Det är också de som ser till att civila samhällets organisationer kan mötas och påverka staterna i samband med förhandlingarna.

I veckan lanserade RCW dessutom rapporten Assuring Destruction Forever – Nuclear Weapons Modrinzation around the World på plats i FN i Wien. Den visar att samtidigt som stater talar om nedrustning investerar de alltmer i att modernisera sina befintliga arsenaler. Det så kallade START-avtalet – ett bilateralt nedrustningsavtal mellan USA och Ryssland – är ett bra exempel. Avtalet ålägger de båda staterna att minska antalet strategiska kärnvapen. I verkligheten minskar de det totala antalet vapen, men samtidigt så moderniseras de kärnvapen som är kvar. Resultatet blir att staterna ser till att bibehålla eller till och med öka sprängkraften i sin kärnvapen. Modernisering och nedrustning går alltså inte hand i hand. Det är för övrigt också något som Sverige skulle kunna tala klarspråk om.

På Reaching Critical Will:s NPT-sida kan ni läsa staternas uttalanden samt få dagliga sammanfattningar kring vad som sker.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar