Månadsarkiv: september 2011

FN: s fredsbevarande styrkor i sexskandaler – då och nu

Att FN-personal begår sexuella våldsbrott eller byter förnödenhet som mat mot sexuella tjänster är avskyvärda brott som upprepas gång på gång, i verkligheten och på film.

It is a point of honor for me that the U.N. is not remembered for raping the very people we must protect,” says Madeleine Rees, a spirited human rights advocate played by Vanessa Redgrave.      Citat New York Times 7 sep 2011

The New York Times har under sommaren och hösten publicerat ett flertal artiklar med fokus på trafficking av unga flickor som sexslavar i krigets Balkan. Självklart har vi på IKFF följt medierapporteringen extra noga då det är vår internationella generalsekreterare Madelene Rees som porträtteras av Vanessa Redgrave i Hollywoodfilmen ”The Whistleblower”.

Filmen utspelar sig i Bosnien på slutet av 1990-talet då FN soldater var involverade i det sexslaveri som pågick med unga flickor från Öst Europa. I huvudrollerna ser vi bl a Rachel Weiz som spelar den amerikanska polisen Kathy Bolkovac som tillsammans med bl a Madelene Rees vågar ifrågasätta det som alla visste pågick och få vågade protestera emot.

I dag, ett decennium senare, får vi fortfarande rapporter om sexuella övergrepp begångna av FN:s medarbetare, utsända att bistå de mest utsatta. Senast i början av september fick Uruguays president be om ursäkt för sexuella övergrepp på Haiti som FN-soldater från Uruguay begått.

Hur kommer det sig att dessa brott mot världens mest utsatta tillåts fortgå?

Jag tror att citatet nedan från the Whistleblower på ett mycket brutalt speglar den kvinnosyn och nonchalans som existerar rörande kvinnors rättigheter, särskilt fattiga kvinnor i konfliktområden.

“Those girls are whores of war,” growls the male bureaucrat heading the United Nations mission. “It happens; I will not dictate for morality.”
Citat New York Times 7 sep 2011

Men det kan jag göra – jag kan proklamera för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Och än viktigare, att brott får påföljder och att förövare inte går straffria. Sedan 2003 har FN en nolltolerans policy mot sexuellt våld, men som så många andra policys är det mest vackra ord på papper och implementeringen hänger på eldsjälar i systemet som vågar ifrågasätta de patriarkala normer och strukturer som dominerar vår värld.

Internationella fredsdagen – en dag för nedrustning och fred

Internationella fredsdagen instiftades för att världen skulle få ett 24-timmars eldupphör, ett dygn av fred. Det är vårt ansvar i Sverige, trots 200 år av fred, att uppmärksamma denna dag. Det är också vårt ansvar att arbeta för att bygga långsiktig fred.

Ett av de största hindren för fred är den höga närvaron av vapen i världen. Fredsforskningsinstitutet SIPRI har konstaterat att de militära utgifterna har dubblerats under det senaste decenniet. Förra året uppnådde de ofattbara 1630 miljarder dollar. För att sätta denna siffra i perspektiv kan den jämföras med 700 år av FNs hela reguljära budget.

IKFF har länge ifrågasatt hur mycket pengar stater lägger på vapen, och argumenterat för att dessa resurser borde investeras i människors säkerhet. Redan 1939 kunde vi konstatera att militärutgifterna dubblerades under 1930-talet, alltså samma utveckling som har skett de senaste tio åren. Vi vet alla hur 30-talet slutade, så det går knappast att argumentera för att dubblerade militära investeringar leder till säkerhet.

En hög närvaro av vapen i samhällen utgör ett oerhört säkerhetshot för kvinnor, flickor, pojkar och män oavsett om landet befinner sig i krig eller fred. Sverige ska aldrig sälja vapen eller ammunition som riskeras användas för att hota eller döda, eller för att underlätta en våldtäkt vart det än må vara.

Den internationella fredsdagsmorgonen var vi på IKFF tillsammans med Svenska Freds, Kristna Freds och Muslimer för Fred och Rättvisa ute på Stockholms gator för att dela ut kort och pins med fredsmärken och under eftermiddagen ska vi träffa handelsministerns statssekreterare för att diskutera demokratikriterium för svensk vapenexport.

Under vårt möte kommer jag även att trycka på den andra sidan av myntet av vapenexport  – nedrustning. Det är oerhört viktigt att Sverige arbetar för nedrustning, och att vi förändrar våra säkerhetspolitiska investeringar. Sverige måste förändra sin utrikespolitiska hållning och återigen ta nedrustning på allvar.

Fred, Frihet, Feminism

I dagarna är det 10 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center i New York.

Jag minns precis var jag var när jag nåddes av de första nyheterna om vad som hänt. Världen kändes helt plötsligt så liten. Det var lätt att relatera till att hur det är att gå till jobbet på morgonen i ett stort kontorshus, eller att sätta sig på ett inrikesflyg som man gjort hundratals gånger, utan att kanske sagt hej då till sin sovande familj, för man skulle ju ändå vara hemma till middagen.

Hela händelsen bara skrek ”det kunde varit du, någon i din familj eller en nära vän” och några av världens ledare med Bush i spetsen spelade på den personliga vinkeln för att få med sig människor i det krig mot terrorismen som påbörjades samma år. De säkerhetspolitiska konsekvenserna blev katastrofala.

För att uppmärksamma 10 årsdagen av 9/11 har Kvinna till Kvinna tillsammans med Newsmill initierat en debattserie om ”terrorism och kvinnors säkerhet” och sedan den 1 september har svenska politiker och debattörer skrivit en rad intressanta inlägg på temat.

I min artikel konstaterar jag att terrordådet i New York den 11 september 2001 inte bara innebar en katastrof för alla direkt drabbade. Det blev också början på ett ”krig” mot terrorismen och ökade globala investeringar i militära medel. Sett till resursfördelning har militära verktyg helt och hållet kommit att dominera de strategier som följde för att bemöta terrorism.

Det blev för förenklat. För att bekämpa terrorismen måste såväl utgångspunkterna vi tar för våra säkerhetspolitiska analyser som metoderna för att hantera hoten utvärderas.
Fred, Frihet, Feminism är tre ord som jag tycker ska vara ledord för alla säkerhetspolitiska analyser, med betoning på det sista; feminism. Utan sann demokrati = jämställdhet är det omöjligt för ett samhälle att uppnå hållbar fred och säkerhet. Men ändå så är kvinnors deltagande och expertis en utgångspunkt som alltid förbises i säkerhetspolitiska analyser.
Lobbykampanjen inför kriget i Afghanistan var undantaget där kvinnors säkerhet faktiskt hamnade på dagordningen. Västvärlden skulle genom sitt ingripande säkra kvinnors livssituation utan att reflektera över att kvinnors säkerhet hittills aldrig har ökat i militariserade samhällen med hög närvaro av vapen.

10 år efter 9/11 är det dags att göra bokslut över en period av ”krig” mot terrorism. Vi kan konstatera att världen inte blivit ett säkrare ställe för varken kvinnor, flickor, pojkar eller män. Ändå gläds jag åt att decenniet efter inleddes stort med den Arabiska våren och människors krav på mänskliga rättigheter och demokrati. Förhoppningsvis är vi många som stödjer de kvinnor och män som står upp för fred, frihet och feminism.

Vill du vara säker på att inte missa något inlägg? Anmäl dig för prenumeration via din e-mail till höger.

Fredsobservatörernas blogg

Vi arbetar för fred och mänskliga rättigheter genom ickevåld. Vi finns i Guatemala och Mexiko

Kristna Fredsrörelsens blogg

om ickevåld, fred och rättvisa

Ordföranden bloggar

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström bloggar